Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

SPACEIT-MCS — Wynik w skrócie

Project ID: 791721
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.1.
Kraj: Estonia
Dziedzina: Przemysł kosmiczny

Zaawansowane rozwiązanie dla misji satelitarnych

Estoński start-up Spaceit zaprezentował nową generację usług w zakresie sterowania i monitorowania satelitów. Firma oferuje alternatywne podejście do naziemnej komunikacji satelitarnej, umożliwiając klientom efektywniejsze wykorzystanie zasobów dzięki nowoczesnemu i bezpiecznemu oprogramowaniu.
Zaawansowane rozwiązanie dla misji satelitarnych
Oprogramowanie jest kluczem do pełnego wykorzystania potencjału kosmosu poprzez satelity zapewniające wydajne i skuteczne usługi. Wartość oprogramowania dla systemów kosmicznych znacznie wzrosła w ostatnich kilkudziesięciu latach, odzwierciedlając rosnącą funkcjonalność i autonomię statków kosmicznych oraz ogromną ilość danych misji do gromadzenia i przetwarzania.

W ramach finansowanego ze środków UE programu badań i innowacji, inicjatywy SPACEIT-MCS, MŚP Spaceit oferuje klientom kompletne rozwiązanie „pod klucz”. Innymi słowy, zapewnia cały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do obsługi, konserwacji, przetwarzania i archiwizowania danych z satelitów. Koncentrują się one na dostarczaniu bezbłędnych i zautomatyzowanych rozwiązań dla misji satelitarnych i integratorów systemów, a także na działaniach tworzących wartość dla właścicieli naziemnego sprzętu komunikacyjnego.

Kontrola misji jako usługa

W ostatnim czasie obserwujemy przejście od dedykowanych centrów danych do platform chmurowych. Podążając za przykładem innych małych lub dużych firm, firmy kosmiczne, ze względu na ich wyraźne zalety, skłaniają się w stronę chmury. Dzięki wykorzystaniu technologii maszyn wirtualnych, dostawcy chmury mogą hostować oprogramowanie systemu naziemnego przy znacznie mniejszej ilości miejsca.

„Spaceit oferuje kontrolę misji jako usługę, kompleksowe rozwiązanie dla satelitarnej komunikacji naziemnej”, zauważa Silver Lodi, współzałożyciel Spaceit w Estonii. Korzystając z taniego, skalowalnego podejścia z branży kosmicznej, firma dostarcza kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje innowacje w zakresie chmury publicznej i oprogramowania jako usługi (SaaS), takie jak płatności za wykorzystane zasoby oraz infrastrukturę hybrydową dla operacji kosmicznych. Oprócz elastycznego oprogramowania i aktualizacji usług, klienci otrzymują wstępnie zintegrowany dostęp do ogólnoświatowej sieci stacji naziemnych, profesjonalnej kontroli satelitarnej i usług konsultacyjnych.

„System kontroli misji oparty na chmurze jest integralną częścią naszej usługi. Wyobraź sobie, że możesz śledzić telemetrię satelity z urządzenia mobilnego z dowolnego miejsca i o każdej porze, nie martwiąc się o rozwój oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych danych lub ryzyko operacyjne”, tłumaczy Lodi. Nowy system kontroli misji oferuje między innymi dostarczanie poleceń satelitarnych, dostęp zdalnych użytkowników do telemetrii, sprawną wymianę danych między systemami, dostarczanie danych dotyczących ładunku oraz dokładne przewidywanie orbity satelity.

Pokonywanie wyzwań

Spaceit upraszcza usługi komunikacyjne dla operatorów satelitarnych poprzez zapewnienie zaawansowanej platformy komunikacji w chmurze, która umożliwia klientom dostosowanie, uproszczenie i skalowanie komunikacji. Chociaż usługa może być wykorzystywana na wszystkich satelitach, niezależnie od ich wielkości, to firma koncentruje się na małych satelitach, ważących mniej niż 500 kg, aby wejść na rynek.

„Obecnie małe misje satelitarne wydają do 50% budżetu na rozwój, utrzymanie i funkcjonowanie systemów kontroli misji. Ze względu na brak realnych alternatyw na rynku, systemy kontroli misji są często budowane od podstaw”, zauważa Lodi. Rozwiązania te mają jednak często ograniczoną skalowalność, kilka podstawowych funkcji i ograniczone zabezpieczenia. Ponadto mogą zazwyczaj korzystać z niewielkiej liczby stacji naziemnych – w większości jednej – co zmniejsza zasięg radia.

Platforma Spaceit pozwala użytkownikom na obsługę wielu misji satelitarnych jednocześnie za pomocą ogólnoświatowej sieci stacji naziemnych. Dzięki wyeliminowaniu rozwoju oprogramowania, inwestycji w sprzęt komputerowy i dodatkowych nakładów na utrzymanie systemu kontroli misji, koszty operacyjne zmniejszają się o 50%, co przekłada się na 30% spadek ogólnego budżetu misji.

„Korzystając z usługi Spaceit, misje satelitarne zyskają szerszy zasięg radiowy i większą niezawodność przy niższych kosztach. Jednocześnie stacje naziemne będą miały otwarty rynek z dostępem do bazy klientów, co umożliwi monetyzację ich działalności”, zauważa Lodi. Dzięki innowacyjnej platformie chmury obliczeniowej Spaceit aspiruje do tego, aby w ciągu najbliższych pięciu lat stać się wiodącym dostawcą systemów zarządzania misjami dla małych i średnich satelitów na świecie.

Słowa kluczowe

SPACEIT-MCS, Spaceit, kontrola misji jako usługa (MAAS), system kontroli misji (MCS), misja satelitarna, mały satelita, oprogramowanie jako usługa (SaaS), płatność za wykorzystane zasoby, stacja naziemna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę