Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

EmBuild — Wynik w skrócie

Project ID: 695169
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.3.7.
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Technologie przemysłowe, Energia

Miejskie strategie na rzecz mobilizowania inwestycji i promowania renowacji

Finansowany przez UE projekt udzielił wsparcia władzom publicznym w Europie Południowo-Wschodniej w opracowaniu gminnych strategii renowacji i pomagając im w wyborze budynków najbardziej odpowiednich do przeprowadzenia gruntownej renowacji.
Miejskie strategie na rzecz mobilizowania inwestycji i promowania renowacji
Władze lokalne muszą stawiać czoła poważnemu wyzwaniu, jakim jest wybór budynków przeznaczonych do remontu i zorganizowanie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia gruntownych renowacji ukierunkowanych na efektywność energetyczną. Jednak w przypadku powodzenia takich działań, korzyści płynące z rezultatów wykraczają poza oszczędności energii i kosztów.

Władze publiczne w krajach Europy Południowo-Wschodniej skorzystają na długoterminowych strategiach opracowanych w ramach projektu EmBuild. Strategie te mają za zadanie mobilizować inwestycje w remonty zasobów budowlanych na szczeblu lokalnym i regionalnym z myślą o zapewnieniu odpowiedniej efektywności energetycznej.

Cele krajowych strategii dotyczących renowacji zasobów budowlanych oraz sugerowane przez nie działania w większości przypadków nie docierają do szczebli administracyjnych odpowiedzialnych za większość budynków użyteczności publicznej. Projekt EmBuild postanowił rozwiązać ten problem. Jak podsumowała projekt jego koordynatorka, Renate Schindlbeck: „Nasze podejście opierało się na odzwierciedleniu strategii wykorzystanej na szczeblu krajowym w celu promowania renowacji w sektorze budownictwa na szczeblu lokalnym lub regionalnym”.

Trzyetapowe podejście do krajowych strategii renowacji w terenie

Projekt EmBuild wspierał gminy w procesie opracowywania lokalnych strategii renowacji opartych na prostym podejściu obejmującym trzy etapy: planowanie, inwestowanie i czerpanie korzyści. Strategie opracowywane na szczeblu lokalnym stanowią ważne elementy składowe krajowych strategii renowacji wymaganych przez prawo UE.

Zastosowane w projekcie EmBuild podejście obejmowało stworzenie sieci interesariuszy uczestniczących w formułowaniu strategii, realizacji oraz monitorowaniu renowacji budynków. W ramach przyjętego podejścia przyjrzano się również bliżej zużyciu energii publicznych zasobów budowlanych oraz wymaganiom w zakresie remontów, a także oceniono możliwe rozwiązania w zakresie renowacji i dochodowości w celu ustalenia priorytetów w tym zakresie.

Ponadto uczestnicy projektu EmBuild współpracowali z lokalnymi władzami, aby określić przeszkody wynikające z sytuacji rynkowej oraz zarządzania i ustalić sposoby na eliminację istniejących przeszkód. Oprócz tego określono też sposoby na zachęcenie inwestorów i poprawę warunków inwestycyjnych. Wreszcie, dokonano również kwantyfikacji zużycia energii i przyszłych oszczędności, a także dodatkowych korzyści.

Członkowie konsorcjum projektowego ocenili szeroko pojęte korzyści renowacji budynków związanych ze zwiększaniem ich efektywności energetycznej. Tego rodzaju remonty nie tylko pozwalają na utworzenie nowych miejsc pracy, ale także niosą ze sobą korzyści społeczne, takie jak poprawa jakości życia i samopoczucia użytkowników budynków dzięki nowoczesnemu oświetleniu, odpowiedniej temperaturze dostosowanej do temperatury otoczenia przez cały rok, a także lepszej jakości powietrza we wnętrzach. Tego rodzaju korzyści dodatkowe mogą być ważnym czynnikiem przemawiającym za koniecznością realizacji programów renowacji budynków.

Uczestnicy projektu udzielili wsparcia dotyczącego opracowania lokalnych strategii renowacji 95 gminom w Bułgarii, Chorwacji, Niemczech, Rumunii, Serbii oraz w Słowenii. Do końca 2018 roku do tej listy dołączy kolejne 20 gmin. W projekcie wzięło udział 850 urzędników publicznych, którzy uczestniczyli w konferencjach na szczeblach lokalnym, regionalnym i krajowym, a także w warsztatach, spotkaniach przy okrągłym stole, bezpośrednich konsultacjach, spotkaniach oraz wizjach lokalnych.

Zestaw informacji inspirujący i wspomagający władze publiczne

Dzięki projektowi EmBuild władze lokalne mogą obecnie korzystać z dużej liczby materiałów referencyjnych. Lista obejmuje między innymi cały zbiór dokumentów, a także poradnik szkoleniowy poświęcony analizowaniu lokalnych zasobów budowlanych, szablon pomagający w opracowaniu strategii renowacji budynków administracji publicznej, sprawozdanie na temat poprawy warunków inwestycyjnych na szczeblu lokalnym oraz przewodnik dotyczący zwiększania świadomości na poziomie gmin.

Dodatkowo, w ramach projektu opracowano także badanie oceniające i określające korzyści płynące z remontów generalnych, arkusz informacyjny i webinarium dotyczące korzyści, a także przewodnik techniczny dotyczący metodologii pozwalających na ocenę i kwantyfikację dodatkowych korzyści i oszczędności energii wynikających z generalnych remontów budynków.

Dzięki projektowi EmBuild lokalne władze posiadają obecnie ramy odniesienia, na podstawie których mogą określać korzyści wynikające z remontów i renowacji budynków dla różnych grup docelowych, które ponadto stanowią dodatkową zachętę do realizacji programów renowacji budynków. Jak mówi Renate Schindlbeck: „Projekt pokazał, że w remontach celem nie jest tylko i wyłącznie ograniczenie zużycia energii elektrycznej”.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

EmBuild, strategie renowacji, inwestycja, remont generalny, sektor budownictwa, zasoby budowlane, renowacja budynków, remont
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę