Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

TRACE — Wynik w skrócie

Project ID: 635266
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.4.
Kraj: Portugalia
Dziedzina: Transport i mobilność, Gospodarka cyfrowa

Promowanie chodzenia i jazdy na rowerze poprzez technologie informatyczne do śledzenia ruchu

Wybieranie transportu pieszego i rowerowego zamiast korzystania z pojazdów niesie korzyści zarówno indywidualne, jak i dla całego społeczeństwa. W ramach jednej z inicjatyw UE opracowano nowatorskie podejście polegające na wykorzystaniu narzędzi i usług informatycznych śledzących ruch do promowania i nagradzania podróży pieszych i rowerowych, szczególnie w miastach.
Promowanie chodzenia i jazdy na rowerze poprzez technologie informatyczne do śledzenia ruchu
Instytucje publiczne i inne organizacje nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, poszukują metod zapewnienia ekologicznej mobilności miejskiej. Zmniejszenie uzależnienia od pojazdów mechanicznych na rzecz częstszego korzystania z transportu pieszego i rowerowego może przynieść istotne korzyści pieszym, rowerzystom i całemu społeczeństwu. Taka zmiana przyzwyczajeń pozwoliłaby też ograniczyć ruch drogowy i zanieczyszczanie atmosfery. Tym samym poza bezpośrednimi korzyściami zdrowotnymi dla osób wybierających spacer lub rower zmiana ta byłaby pośrednio korzystna również dla pozostałych obywateli.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu TRACE „badano istniejące środki promowania ruchu pieszego i rowerowego jako metody dotarcia do pracy, szkoły lub na zakupy, jak również po prostu ruchu dla przyjemności”, mówi koordynator projektu Paulo Ferreira. Istniejące środki uzupełniono o dedykowane narzędzia do śledzenia w celu promowania zmian nawyków i wspomagania planowania mobilności.

Promowanie jazdy na rowerze i chodzenia dzięki narzędziom informatycznym

W ramach projektu TRACE opracowano informatyczne technologie śledzenia do promowania i planowania jazdy na rowerze i chodzenia w miastach. „Celem jest pełne wykorzystanie ogromnego potencjału chodzenia i jazdy na rowerze”, dodaje Paulo Ferreira. Lepsze wykorzystanie potencjału śledzenia jazdy na rowerze i chodzenia oraz poszerzenie wiedzy na ten temat dzięki wysiłkom projektu zaowocowało innowacyjnymi inicjatywami promowania jazdy na rowerze i chodzenia oraz nowymi metodami planowania.

Jak wyjaśnia Ferreira, partnerzy projektu stworzyli, dopracowali i udostępnili nowe aplikacje „odpowiadające na pilną potrzebę zmiany kultury i motywacji podróżnych”. Zajęto się też wymaganiem udostępniania przydatnych informacji planistom dążącym do tworzenia bardziej sprzyjających warunków dla pieszych i rowerzystów. Na wszystkich etapach projektu w prace byli zaangażowani użytkownicy docelowi, decydenci polityczni oraz osoby aktywnie podróżujące pieszo i na rowerze.

Partnerzy projektu rozwijali usługi informatyczne śledzenia w formie otwartej bazy wiedzy na temat możliwości, wyzwań, rozwiązań i korzyści związanych z jazdą na rowerze i chodzeniem. Opracowano ogólnodostępne narzędzia odpowiadające na główne wyzwania informatyczne stojące przed twórcami aplikacji komercyjnych. Jednocześnie zespół aktywnie promował udział podmiotów komercyjnych zainteresowanych rozwojem wysokiej jakości narzędzi do promocji chodzenia i jazdy na rowerze.

Stwarzanie inspiracji, warunków technicznych i motywacji do zmiany środka transportu

W ramach projektu TRACE opracowano dwa rodzaje narzędzi do śledzenia, koncentrując się na zmianach nawyków i planowaniu mobilności. Narzędzia mają na celu zachęcanie i nagradzanie osób wybierających rower poprzez zaangażowanie lokalnych firm jako operatorów punktów kontrolnych. Stosowane są również narzędzia motywujące do zmiany środka transportu, w tym szkolenia, nagrody, wzrost statusu społecznego i punktowanie osiągnięć. Narzędzie do śledzenia wspomaga planistów mobilności i decydentów politycznych w interpretowaniu najważniejszych informacji generowanych przez systemy śledzące. Umożliwia to identyfikowanie i szeregowanie problemów oraz monitorowanie konkretnych obszarów i przedziałów czasowych.

Dedykowane narzędzia śledzące przetestowano w programach pilotażowych w ośmiu europejskich miastach. Uzyskane wyniki poddano ocenie pod kątem wpływu, czynników sukcesu i korzyści. Badacze brali również pod uwagę inne istotne kwestie, w tym prywatność danych, koszt, zgodność operacyjną usług, zachęty finansowe i podatkowe, planowanie infrastruktury i koncepcje usług. Opracowano zestaw narzędzi zawierający praktyczne rekomendacje i wytyczne dotyczące prowadzenia kampanii promujących jazdę na rowerze i chodzenie.

„Można mieć nadzieję, że wspomagane przez projekt TRACE pojawienie się i upowszechnienie narzędzi informatycznych pozwalających tanio i wygodnie śledzić podróże piesze i rowerowe zachęci mieszkańców miast europejskich do częstszego zostawiania samochodów w domu”, podsumowuje Ferreira. Opracowane narzędzia do śledzenia powinny wspomóc popularyzację działań zmierzających do ograniczania ruchu drogowego poprzez promowanie i lepsze planowanie transportu pieszego i rowerowego w miastach.

Słowa kluczowe

TRACE, chodzenie, jazda na rowerze, narzędzia do śledzenia, informatyczne technologie śledzenia, planowanie mobilności, mobilność miejska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę