Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Lt-AD — Wynik w skrócie

Project ID: 718212
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.5.
Kraj: Irlandia
Dziedzina: Technologie przemysłowe

Innowacyjne oczyszczanie ścieków zmniejsza ilość osadów i zużycie energii

Ścieki są produktem ubocznym wielu gałęzi przemysłu, w tym sektora żywności i napojów. Sam europejski sektor przetwarzania mleka generuje rocznie ponad 367 miliardów litrów ścieków, które są zazwyczaj przetwarzane przy użyciu konwencjonalnych procesów tlenowych. Jednak metody te zużywają dużo energii i pozostawiają osady ściekowe, które wymagają utylizacji.
Innowacyjne oczyszczanie ścieków zmniejsza ilość osadów i zużycie energii
W konwencjonalnym procesie tlenowym (procesie osadu czynnego) ścieki zawierające substancje organiczne są napowietrzane w zbiorniku napowietrzającym, w którym mikroorganizmy metabolizują zawieszone i rozpuszczalne substancje organiczne. Konsekwencją zastosowania tego procesu są między innymi duże nakłady energetyczne związane z zewnętrznymi zbiornikami napowietrzającymi i zbiornikami o dużej powierzchni. Proces ten generuje ponadto znaczne ilości biomasy wtórnej (osadu), która musi być przetworzona przed usunięciem.

Jednak w ramach projektu wspieranego przez UE opracowano alternatywny system. Shane Walsh, kierownik operacyjny w NVP Energy, irlandzkiej firmie odpowiedzialnej za realizację projektu Lt-AD, wyjaśnia, że opracowanie obecnej technologii wymagało 15 lat badań podstawowych i stosowanych, wraz z projektem pilotażowym i próbami terenowymi. „Stworzyliśmy system, który może pracować w temperaturach nawet do 4 stopni Celsjusza, i jesteśmy w stanie zapewnić maksymalne wykorzystanie biogazu. Krótko mówiąc, nasza technologia jest skuteczna dzięki szeregowi unikalnych cech, inżynierii projektowej i manipulacji procesem biologicznym”.

Porównując Lt-AD z konwencjonalnym tlenowym oczyszczaniem ścieków z typowego zakładu mleczarskiego produkującego 2000 m3 ścieków dziennie, Lt-AD może zapewnić roczne oszczędności w wysokości 1 662 106 EUR z okresem zwrotu wynoszącym 2,49 roku. Dzięki niskotemperaturowemu działaniu Lt-AD 100% produkowanego biogazu jest dostępne do ponownego wykorzystania lub odsprzedaży.

Procesy beztlenowe wytwarzają znacznie mniej osadów niż procesy tlenowe, ponieważ większość węgla organicznego zużywanego przez mikroorganizmy jest przekształcana w biogaz, zamiast rozwoju nowych komórek (osadu). Ze względu na niską temperaturę, w której może pracować proces Lt-AD, produkcja osadu jest jeszcze bardziej ograniczona w porównaniu z konwencjonalną fermentacją beztlenową.

Czystsze i bardziej ekologiczne procesy

Technologia NVP Energy została zainstalowana na pełną skalę komercyjną i obecnie działa w Arrabawn Dairies w Co.Galway (Irlandia) oraz w zakładzie przetwórstwa mięsnego ABP Food Group w Lurgan (Irlandia Północna).

W Zjednoczonym Królestwie NVP Energy buduje obecnie kolejne instalacje o pełnej skali, w tym w największej brytyjskiej fabryce cydru prowadzonej przez koncern Heineken. Firma zdecydowała się na podejście etapowane, wykorzystujące modułowy charakter systemu do stopniowego wdrażania wielu reaktorów w jednym obiekcie przez okres 3 lat.

Opracowywany jest również system o mniejszej skali, który będzie przeznaczony na w dużej mierze niewykorzystany rynek małych browarów. „Wdrażamy również pilotażowy system u dużego dostawcy usług komunalnych”, mówi Walsh.

Celem projektu było stworzenie oczyszczalni ścieków na miarę XXI wieku. Walsh wyjaśnia: „Jestem bardzo dumny z wyniku końcowego, który jest zasługą naszego zespołu. Mamy użytkowników końcowych, którzy są bardzo zadowoleni, przy czym istotne jest, że chwalą i popierają nie tylko nasz produkt i rozwiązanie, ale także tworzący je zespół”.

Słowa kluczowe

Lt-AD, ścieki, nabiał, żywność i napoje, biogaz, odnawialne źródła ciepła, browarnictwo, NVP Energy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę