Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

MYCO TRAPS — Wynik w skrócie

Project ID: 700088
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.2.
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie

Nowe modele in vivo służące do badania zakażeń bakteryjnych i zapobiegania im

W ramach projektu MYCO TRAPS opracowano nowe modele in vivo, aby zbadać, w jaki sposób komórki bronią się przed patogennymi drobnoustrojami.
Nowe modele in vivo służące do badania zakażeń bakteryjnych i zapobiegania im
Odporność autonomiczna komórek oznacza zdolność komórek do niezależnej obrony przed zakażeniami. Jest to część wrodzonej odporności, pierwsza linia obrony gospodarza przed atakiem drobnoustrojów.

Pierwszym i podstawowym etapem obrony autonomicznej komórek gospodarza jest rozpoznanie patogenu, co umożliwia jego wykrycie i precyzyjną lokalizację przez komórki gospodarza. Niedawne badanie wykazało, że składniki komórkowego cytoszkieletu, złożonej sieci włókien i cewek określających kształt i siłę komórki, również odgrywają ważną rolę w odporności autonomicznej komórek poprzez wspieranie wykrywania bakterii i pełnienie funkcji antybakteryjnych.

Celem sfinansowanego przez UE projektu MYCO TRAPS (indywidualne stypendium w ramach programu Maria Skłodowska-Curie) było poznanie roli cytoszkieletu w odporności autonomicznej komórek na inwazyjne patogeny bakteryjne, takie jak Shigella (ważny ludzki patogen, który wywołuje dyzenterię pałeczkową) oraz Mycobacterium marinum (bakteria ściśle powiązana z prątkami gruźlicy, wykorzystywana do modelowania gruźlicy u danio pręgowanego). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem technik mikroskopowych o wysokiej rozdzielczości oraz najnowocześniejszych narzędzi z zakresu biologii komórkowej. „Byliśmy w stanie przeanalizować interakcje patogenu Shigella z cytoszkieletem i zbadać in vivo rolę takich interakcji w odporności komórkowej”, opowiada dr Mostowy, koordynator projektu MYCO TRAPS.

Kluczowy związek pomiędzy zakażeniem bakteryjnym a stanem zapalnym

Pierwsza część projektu obejmowała utworzenie odpowiednich modeli danio pręgowanego (Danio rerio, ryba słodkowodna) wymaganych dla monitorowania zakażeń bakteryjnych. „Głównym problemem, jaki napotkaliśmy, był brak dostępnych narzędzi do wizualizacji zmian cytoszkieletu u danio pręgowanego z zakażeniem bakteryjnym”, tłumaczy dr Mostowy.

Rozwój linii zmutowanych i transgenicznych umożliwił odkrycie wcześniej nieznanego mechanizmu, w ramach którego septyny, słabo zbadany element cytoszkieletu, kontrolują stan zapalny w trakcie zakażenia Shigellą in vivo.

Projekt MYCO TRAPS pomógł też odkryć, że awaryjne wytwarzanie najliczniejszych krwinek białych wykorzystywanych w zakażeniu bakteryjnym, tj. granulocytów, może zintensyfikować działanie obronne wrodzonej odporności skierowane przeciwko zakażeniu wtórnemu. Podkreśla to rolę danio pręgowanego jako ważnego modelu zwierzęcego w badaniu „wyszkolonej odporności wrodzonej”.

Nowe narzędzia zwalczania chorób zakaźnych

W projekcie MYCO TRAPS utworzono pięć transgenicznych modeli in vivo (danio pręgowany z mutacją typu knock-out genu kodującego septyny) które można wykorzystać w badaniu podatności na zakażenia. „Zrozumienie wyszkolonej odporności wrodzonej może pomóc w opracowywaniu metod leczenia zakażeń bakteryjnych, zaś badania nad septynami odpowiedzialnymi za odporność komórkową mogą objaśnić nowatorskie mechanizmy obrony gospodarza”, podsumowuje dr Mostowy.

Słowa kluczowe

MYCO TRAPS, model, Shigella, Mycobacterium marinum, odporność wrodzona, odporność autonomiczna komórek, septyny, zakażenie bakteryjne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę