Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

SINUSLIGHT — Wynik w skrócie

Project ID: 790786
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.3.1.
Kraj: Szwecja
Dziedzina: Zdrowie

Nieinwazyjne badania stanu zatok

Narządy oddechowe, takie jak płuca oraz jamy lub zatoki w nosie, są podatne na infekcje. Badacze z UE opracowali nieinwazyjną technologię docierania do takich trudnodostępnych miejsc w celu diagnozowania problemów.
Nieinwazyjne badania stanu zatok
Obiektywne zdiagnozowanie zapalenia zatok i jego przyczyn może być bardzo trudne. Dostępne metody obejmują endoskopię nosową, obrazowanie z wykorzystaniem tomografii komputerowej (TK) lub MRI w celu wykrycia głęboko umiejscowionych stanów zapalnych, posiewy z nosa oraz ewentualnie testy alergiczne, jeśli podejrzewa się reakcję alergiczną. Jako że przyczyny zapalenia zatok są liczne i zróżnicowane, konieczne może być, by pacjent stawił się na więcej niż jeden zabieg.

GPX Medical AB, specjaliści z zakresu opracowywania technologii medycznej na potrzeby nieinwazyjnej laserowej spektroskopii służącej pomiarom stężenia gazów w obszarach ciała wypełnionych powietrzem, takich jak zatoki, opracowali w 2012 r. projekt mobilnego urządzania medycznego umożliwiającego ocenę objętości gazowej i stanowiącego pomoc diagnostyczną w zapaleniu zatok. Technologio ta opiera się na spektroskopowych metodach opracowanych przez naukowców na uniwersytecie w Lund (Szwecja). Od momentu opracowania technologii firma poszerzyła jej zastosowania o pomiary gazu w płucach u nienarodzonych dzieci.

Opracowanie biznesplanu

Dzięki funduszom z UE przyznanym w ramach projektu SINUSLIGHT firma GPX Medical zweryfikowała swą obecną kondycję finansową oraz przeanalizowała środowisko zewnętrzne. „W szczególności”, stwierdza dr Märta Lewander Xu, dyrektor generalna GPX Medical, „określiliśmy propozycję wartości dla użytkowników końcowych, przeanalizowaliśmy rynki i konkurencję oraz zdefiniowaliśmy wymogi walidacji klinicznej”.

Weryfikacja koncentrowała się również na opracowaniu strategii biznesowej zgodnej z wizją, wartościami oraz długoterminowymi celami GPX Medical związanymi z rozwojem i przychodami. „Ustaliliśmy, w jaki sposób różne scenariusze komercjalizacji oraz potencjalne transakcje związane z udzieleniem licencji wpływają na sytuację finansową firmy na dłuższą metę”, wyjaśnia dr Lewander Xu.

Nadmierne stosowanie antybiotyków stanowi poważny problem

Technologia GPX Medical zwana GASMAS (spektroskopia absorpcyjna gazu w rozproszonych nośnikach) jest wyjątkowa: umożliwia nieinwazyjny pomiar gazów znajdujących się w jamach ciała zamkniętych w wysoce rozproszonej i chłonnej otaczającej tkance. Technika ta oparta jest na przesyłaniu światła laserowego o małej mocy z czujnikiem umieszczonym na powierzchni obiektu. Umożliwia to nieinwazyjne mierzenie stężenia gazów w jamach ciała. Pomiary z wykorzystaniem bezpiecznej dla wzroku techniki spektroskopii laserowej zajmują kilka sekund, a wyniki wyświetlane są od razu.

Urządzenie przekazuje informacje na temat wielkości zatok czystych/wypełnionych powietrzem, stężenia tlenu w jamie, a tym samym stanu wentylacji. „Dzięki usprawnionej diagnostyce, którą umożliwiło to urządzenie, można przeprowadzać obiektywne badania, ulepszyć opiekę medyczną oraz ograniczyć niepotrzebne przepisywanie antybiotyków”, podkreśla dr Sara Bergsten, kierowniczka projektu SINUSLIGHT. „Technologię tę oceniono już pod względem klinicznym w badaniu 40 przypadków zatok; osiągnięto sukcesy w stosunku do standardowego TK”, dodaje.

Wizja firmy koncentruje się na komercjalizacji

„Taka ponowna weryfikacja była bardzo potrzebna; potwierdziła ona niektóre wnioski z 2012 r. dotyczące wyzwań od strony technicznej oraz akceptacji technologii przez lekarzy pierwszego kontaktu”, stwierdza dr Lewander Xu.

Wyniki projektu SINUSLIGHT podkreśliły fakt, że urządzenie opracowane przez GPX Medical bardzo przyda się do poprawy globalnego stanu zdrowia. Jednakże przekonanie lekarzy do stosowania tej technologii wymaga dokumentacji opartej na dowodach. Trzeba przeprowadzić zaawansowaną analizę rynku uwzględniającą zarówno organizacje takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, jak i decydentów z poszczególnych krajów. Jest to konieczne, by można było rozmawiać o wartości i zwrotach kosztów technologii, która może ograniczyć liczbę zgonów związanych z odpornością na antybiotyki.

Dr Bergsten podsumowuje ważne wnioski uzyskane podczas weryfikacji projektu SINUSLIGHT: „Dostrzegamy wielki potencjał biznesowy dla obu zastosowań, w badaniach zatok i płuc. Rozpoczynamy też realizację działań niezbędnych, by wprowadzić te technologie na rynek.

Słowa kluczowe

SINUSLIGHT, zatoka, nieinwazyjne, weryfikacja, płuca, laser, antybiotyki, spektroskopia, technologia medyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę