Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

PHOSave — Wynik w skrócie

Project ID: 724586
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.5.
Kraj: Włochy
Dziedzina: Technologie przemysłowe

Wtórne wykorzystanie proszku gaśniczego w nawozach i środkach zmniejszających palność

W ramach jednego z projektów finansowanych przez UE poddano recyklingowi fosforan ze zużytego proszku gaśniczego w celu produkcji nawozów dla rolnictwa oraz środków zmniejszających palność dla sektora drzewnego.
Wtórne wykorzystanie proszku gaśniczego w nawozach i środkach zmniejszających palność
Włoska firma ProPHOS odzyskała fosforan ze zużytego proszku gaśniczego dzięki pochodzącym z programu Horyzont 2020 środkom przeznaczonym na realizację projektu PHOSave poprzez opracowanie przyjaznego dla środowiska procesu usuwania oleju silikonowego. Odzyskano diwodoroortofosforan amonu i siarczan amonu do celów rolniczych oraz środki zmniejszające palność do płyt wiórowych.

Proces recyklingu polegał na przesiewaniu początkowych odpadów w celu usunięcia elementów metalowych i plastikowych zanieczyszczeń, a następnie przeprowadzono homogenizację, a także płukanie odzyskanego proszku i ekstrakcję oleju silikonowego przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Druga operacja pozwoliła na usunięcie pozostałości barwnika oraz wszelkich zanieczyszczeń, metali ciężkich itp.

Naukowcy badali różne sorbenty, które mogły zostać wykorzystane na tym etapie, począwszy od materiałów nieorganicznych, takich jak glinki i zeolity, a skończywszy na materiałach organicznych, takich jak materiały na bazie ligniny lub chitozan. Firma ProPHOS wybrała środki powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, takie jak drożdże piwowarskie i bakterie jogurtowe, do obróbki proszku i aktywnego usuwania oleju.

Nowe nawozy poprawiają jakość upraw

Według koordynatora projektu i dyrektora operacyjnego przedsiębiorstwa ProPHOS Chemicals Marco Michelottiego, projekt PHOSave ma na celu poprawę zrównoważonego rozwoju rolnictwa poprzez opracowanie nowych innowacyjnych nawozów, które spełnią wymagania określone w nowym rozporządzeniu UE dotyczącym nawozów. „Opracowaliśmy kilka preparatów nawozowych dla różnych upraw, dodając naturalny biostymulant otrzymany w procesie hydrolizy enzymatycznej macierzy organicznej”, stwierdził.

Wszystkie te związki mogą poprawić efektywność wykorzystania składników odżywczych przez rośliny, zwiększając w ten sposób tolerancję na stres biotyczny i abiotyczny oraz przyczyniając się ograniczenia stosowania nawozów. „Biostymulant pozytywnie wpływa na fizjologię roślin poprzez oddziaływanie na fotosyntezę, syntezę białek i zawartość fenoli oraz może znacząco zmniejszyć stres wodny”, wyjaśnia Michelotti.

Głównymi odbiorcami w sektorze drzewnym są producenci płyt wiórowych. W związku z tym badacze z projektu PHOSave rozpoczęli testowanie nowych preparatów zmniejszających palność w celu osiągnięcia najwyższej klasy odporności zgodnie z europejską normą EN 13896 i francuską AFNOR NF P 92 501.

Korzyści środowiskowe i ekonomiczne

Rozwiązania PHOSave oferują znaczne korzyści dla środowiska. Produkowane będą nawozy płynne i/lub mikrogranulowane o większej powierzchni i większej jednorodności, co znacznie zwiększy wydajność upraw. „Każda tona nawozu wyprodukowanego z surowców wtórnych pozwoli zaoszczędzić około 500 kg surowców i zapobiec emisji około 480 kg CO2 oraz zużyciu około 430 metrów sześciennych wody”, zapowiada Michelotti.

Ponadto oficjalne dane branżowe poskazują, że w samych tylko Włoszech znajduje się co najmniej 10 milionów kilogramów zużytych proszków gaśniczych, które nie zostały prawidłowo zutylizowane, mimo że są uznawane za „odpady specjalne”. Wynika to po części z ogromnych kosztów, z których duży odsetek przypada na transport. „Szacunki na poziomie UE wskazują, że roczna ilość zużytych proszków gaśniczych wymagających przetworzenia i utylizacji wynosi 100 milionów kilogramów”, mówi Michelotti. „PHOSave pomoże w walce z nielegalnymi procesami utylizacji lub wtórnego wykorzystania zużytego proszku gaśniczego, co stanowi obecnie poważny problem w Europie”.

Projekt spotkał się już z zainteresowaniem ze strony organizacji międzynarodowych działających w dziedzinie nawozów, środków agrochemicznych i środków zmniejszających palność w sektorze paneli drewnianych. Ponadto przyczyni się on do poprawy konkurencyjności MŚP oraz wzrostu zatrudnienia na rynku gospodarki odpadami.

Słowa kluczowe

PHOSave, nawóz, ProPHOS, fosforan, gaśnica, środek zmniejszający palność, biostymulant, gospodarka odpadami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę