Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

VITAL MEDIA — Wynik w skrócie

Project ID: 688310
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Społeczeństwo

Jak pomóc europejskiej branży medialnej osiągnąć sukces

Usługi nadawcze, internetowe i komunikacyjne ciągle się zmieniają, ponieważ nowe technologie nieustannie zacierają granice między nimi. Unijny projekt pomaga mediom europejskim przystosować swoje modele biznesowe do tych wymagających trendów poprzez ustalanie właściwych priorytetów dotyczących badań i innowacji.
Jak pomóc europejskiej branży medialnej osiągnąć sukces
Rozwój w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość lub sieci komórkowe 5G stwarza szanse dla europejskich zasobów cyfrowych i branży medialnej do tworzenia zupełnie nowej oferty produktów i usług. Ale brak komunikacji i współpracy w tej branży powstrzymuje jej postęp. „Nadal możemy zaobserwować przepaść w rozmowach pomiędzy wielkimi dostawcami i małymi użytkownikami technologii, przez co niemożliwe jest opracowanie wspólnych strategii wdrażania nowych technologii”, mówi Halid Hrasnica, manager programowy w Eurescom oraz koordynator projektu VITAL MEDIA.

Tu wkracza VITAL MEDIA. W ramach tego finansowanego przez UE projektu ostatnie dwa lata spędzono na staraniach, aby zaprosić do współpracy potentatów i małe firmy ze świata mediów, mediów społecznościowych i branży kreatywnej, a także przedstawicieli nadawców i operatorów sieci komórkowych, i zachęcić ich do opracowania planu działania dla badań związanych z przyszłością ich branży.

Żeby odpowiedzieć na pytanie o zasadność takich starań, wystarczy porównać wpływy rynku mediów społecznościowych w Ameryce Północnej i Europie. „Pozycja Europy na rynku mediów społecznościowych jest słaba – większość dużych graczy, takich jak Google czy Facebook, znajduje się w Stanach Zjednoczonych”, mówi dr Hrasnica. „Nieprawdziwe informacje (tzw. fake news) są przykładem tego, jaki może to mieć na nas wpływ – ciężko jest nam z tym walczyć, ponieważ analityka danych mediów społecznościowych nie znajduje się w rękach europejskich graczy”.

Wzmocnienie europejskich mediów społecznościowych

Pierwszym celem projektu było wzmocnienie poczucia wspólnoty w branży. Pracując w ramach unijnej Nowej Europejskiej Inicjatywy Medialnej (ang. New European Media Initiative, NEM), zespół projektu VITAL MEDIA za cel postawił sobie pozyskanie nowych członków ze słabo reprezentowanych regionów, w tym z Europy Wschodniej i Irlandii. Zespół stworzył sieć ambasadorów inicjatywy NEM, żeby dotrzeć do osób w odpowiednich organizacjach i zachęcić ich do uczestnictwa w inicjatywie. W projekcie aktywnie działały cztery klastry regionalne – dwa we Francji, jeden w Hiszpanii i jeden w Zjednoczonym Królestwie. Klastry organizowały spotkania brokerskie, żeby lokalne firmy mogły nawiązywać ze sobą kontakty. Stworzyły też poradnik dotyczący krajobrazu medialnego i ekosystemów w Europie dla ułatwienia przyszłej współpracy.

Oprócz spotkań na żywo opracowano narzędzia online, takie jak platforma współpracy inicjatywy NEM i przebudowana strona internetowa, oraz zwiększono obecność inicjatywy NEM w mediach społecznościowych.

Wsparcie dla programu „Horyzont Europa”

Tak zaktywizowana europejska branża medialna opracowała imponującą liczbę publikacji przez zaledwie dwa lata prowadzenia projektu. Wśród nich znalazł się strategiczny plan badań i innowacji inicjatywy NEM do roku 2025, wyraźnie powiązany z unijnym programem ramowym „Horyzont Europa” na lata 2021–2027, oraz osiem dokumentów przedstawiających stanowisko dotyczące obszarów technologii mających znaczenie dla mediów, np. danych, internetu nowej generacji, hiperpersonalizacji i dystrybucji treści. Dla decydentów przygotowano i opublikowano dwie białe księgi: jedną dotyczącą potrzeby dialogu politycznego w sprawie konwergencji i mediów społecznościowych z listopada 2017 roku oraz drugą na temat przyszłości europejskich mediów społecznościowych z grudnia 2017 roku.

Mimo że media społecznościowe nie wchodziły w skład pierwotnego zakresu projektu, stały się jego ważną częścią. Oprócz białych ksiąg tematowi poświęcono coroczny szczyt inicjatywy NEM w 2017 roku, a działania w ramach projektu pomogły uświadomić społeczność NEM, że firmy muszą działać w mediach społecznościowych.

„Tu w Europie musimy ciągle pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a potem próbować rozpowszechniać wyniki na całym świecie za pomocą produktów i usług stworzonych w Europie”, mówi dr Hrasnica. „Nie możemy konkurować z Facebookiem tylko poprzez stworzenie kolejnego Facebooka”.

Słowa kluczowe

VITAL MEDIA, inicjatywa NEM, media europejskie, konwergencja, media społecznościowe, media cyfrowe, strategie badawcze, treść, branża kreatywna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę