CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL
ShaMROCK – Secure professional Mobile Radio Over Commercial networKs

ShaMROCK – Secure professional Mobile Radio Over Commercial networKs