CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL
The supercritical CO2 Heat Removal System

The supercritical CO2 Heat Removal System