CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL
Boundaries of Science:  Medieval Condemnations of Philosophy as Heresy

Boundaries of Science: Medieval Condemnations of Philosophy as Heresy