CORDIS
EU research results

CORDIS

English EN

Publications

Pregled poslovno-ekonomskih modelov malih proizvajalcev elektrike po izteku subvencij in prednostnega dispečiranja [Slovenian]