CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL
Mannan-related enzymes of wheat endosperm

Mannan-related enzymes of wheat endosperm