CORDIS
EU research results

CORDIS

English EN

Publications

Urządzenia do dezintegracji substratów organicznych przed procesem fermentacji metanowej upowszechniane w ramach projektu Record Biomap (Horyzont 2020)