CORDIS
EU research results

CORDIS

English EN

Publications

CHANGE – neues EU-Projekt zu strukturellem Wandel an Hochschulen an der RWTH Aachen University gestartet