Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP5

VOCALIST — Wynik w skrócie

Project ID: FIKS-CT-2000-00090
Źródło dofinansowania: FP5-EAECTP C
Kraj: Niemcy

Starzenie się a długi okres eksploatacji

Dostrzeżono, że wiedza o mechanizmach związanych ze starzeniem się materiałów stanowi jeden z elementów niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji w zarządzaniu eksploatacją elektrowni jądrowych. Postęp w tworzeniu modeli analitycznych mechaniki kruchego pękania, jaki osiągnięto w toku projektu VOCALIST, umożliwia stosowanie ich do oceny bezpieczeństwa.
Starzenie się a długi okres eksploatacji
Długotrwała eksploatacja elektrowni jądrowych zależy nie tylko od uwarunkowań ekonomicznych, takich jak koszty operacyjne i akceptacja społeczna. Kwestia dostępności infrastruktury i fachowej wiedzy technicznej na potrzeby obsługi systemów, konstrukcji i komponentów zyskuje coraz większe zainteresowanie Komisji Europejskiej.

Projekt VOCALIST był wspierany ze środków Piątego Programu Ramowego Komisji Europejskiej i miał na celu dostarczenie należytych podstaw teoretycznych potrzebnych do dalszej bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowych. Głównym przedmiotem prac uczestników projektu była podatność na niedoszacowanie odporności na kruche pękanie mierzonej w próbkach testowych, czego dowiodło wykrycie pęknięć w rzeczywistych komponentach reaktora jądrowego.

Badania w laboratoriach firmy Areva ANP GmbH w Niemczech skupiały się na korzyściach, jakie można odnieść z dokładnego oszacowania marginesu zawodności pod kątem bezpieczeństwa. Aby wnieść usprawnienia do metodologii oceny defektywności, zbadano wpływ efektu więzów mechanicznych na odporność na kruche pękanie materiałów stosowanych w konstrukcjach zbiorników reaktorów jądrowych.

Rozkład obciążeń na wierzchołkach pęknięć i naprężeń powodujących pękanie kruche w rzeczywistych komponentach reaktorów jądrowych jest inny niż w standardowych próbkach testowych. W związku z tym zjawiskiem mówi się o efekcie więzów mechanicznych. Aby można go było wykorzystać praktycznie, niezbędne były zrozumienie, dokonanie oceny ilościowej i zweryfikowanie różnic w warunkowanej odpornością reakcji na pęknięcia płytkie (słabe więzy mechaniczne) i pęknięcia głębokie (silne więzy mechaniczne).

W tym celu zastosowano różne modele efektu więzów mechanicznych, w tym modele pęknięć kruchych oparte na obliczeniach naprężeń Weibulla i naprężeń T w otoczeniu wierzchołka pęknięcia. Charakterystykę materiałów otrzymaną w wyniku testów porównano z prognozami modelowymi, tak że stały się one bardziej wiarygodne pod względem dokładności opisu odporności na kruche pękanie nawet w odniesieniu do geometrii niestandardowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę