Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESDRED — Wynik w skrócie

Project ID: 508851
Źródło dofinansowania: FP6-EURATOM-NUWASTE
Kraj: Francja

Składowanie odpadów radioaktywnych głęboko pod ziemią

Opracowano przemysłowe prototypy urządzeń, przeznaczone do podziemnego transportu pojemników na odpady radioaktywne i bardzo ciężkich ładunków, do których zaliczyć można prefabrykowane pomieszczenia buforowe oraz pojemniki o bardzo dużych rozmiarach.
Składowanie odpadów radioaktywnych głęboko pod ziemią
Krajowe agencje zarządzania odpadami radioaktywnymi oraz organizacje badawcze z terenu Europy połączyły swoje wysiłki, by zaprojektować składowisko odpadów radioaktywnych. W projekcie "Studium techniczne i sposoby projektowania składowisk" (Esdred) uczestniczyło 113 partnerów z 8 Państw Członkowskich UE oraz Szwajcarii.

W projekcie wykorzystano wykonane na skalę przemysłową prototypy, by zademonstrować bezpieczne umieszczanie materiału radioaktywnego o długim czasie rozpadu w głębokich formacjach geologicznych. Członkowie konsorcjum opracowali technikę sterowanego zdalnie przemieszczania pojemników na odpady radioaktywne oraz ciężkich ładunków do podziemnych magazynów. Jednym z głównym wyzwań podjętym przez zespół była zdolność do wykonywania operacji w wąskich przestrzeniach.

W ramach projektu, dwie grupy partnerów zaprojektowały, zbudowały oraz przedstawiły dwa alternatywne układy do przemieszczania i układania pojemników na odpady w poziomych chodnikach oraz pionowych szybach. Zastosowano dwa różne typy pojemników testowych zawierających obojętny materiał i ważących odpowiednio 2 i 5,2 tony.

Naukowcy oraz inżynierowie z konsorcjum Esdred opracowali także system do ustawiania bardzo ciężkich pojemników na odpady, ważących po 43-45 ton, w poziomych chodnikach. By obniżyć tarcie charakterystyczne przy przemieszczaniu tak ciężkich ładunków, zastosowano technikę poduszek powietrznych.

Sprzęt przystosowano następnie do zademonstrowania sposobu, w jaki można włożyć na miejsce 4 wstępnie zmontowanych 17-tonowych pierścieni z bentonitu. Bentonit jest materiałem mającym postać absorpcyjnej glinki z zawartością pyłu wulkanicznego i wykorzystywanym w roli bufora wprowadzanego między pojemniki z odpadami radioaktywnymi a formacje skalne.

Realizacja projektu Esdred pomogła w ustaleniu wykonalności bezpiecznego umieszczania na skalę przemysłową odpadów radioaktywnych o długim czasie rozpadu, głęboko pod ziemią. Projekt wykazał także, iż organizacje zarządzające europejskimi odpadami radioaktywnymi mogą pomyślnie współpracować ze sobą, by przezwyciężać techniczne wyzwania oraz tworzyć nowe systemy i technologie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę