Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REORIENT — Wynik w skrócie

Project ID: 513567
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Określenie poparcia dla frachtu kolejowego

Czy fracht kolejowy to już przeszłość? W ramach finansowanego przez UE projektu Reorient zbadano komplikacje wiążące się z wdrożeniem zmian we frachcie kolejowym w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem roli społecznego poparcia.
Określenie poparcia dla frachtu kolejowego
W miarę upływu czasu firmy muszą dokonywać zmian i europejski system kolejowy nie jest wyjątkiem. W celu dostosowania się do środków służących bardziej zrównoważonej mobilności europejskiej fracht kolejowy powinien stać się bardziej realną alternatywą w celu zmniejszenia natężenia ruchu drogowego.

Istnieją jednak pewne przeszkody. W celu wdrożenia nowych transeuropejskich rozwiązań w zakresie frachtu kolejowego potrzebne jest poparcie wyborców i polityków, ponieważ nie jest możliwe samodzielne przeprowadzenie tych zmian przez podmioty z branży frachtu kolejowego i logistycznej. Natężenie frachtu kolejowego w środkowej Europie jest znacznie wyższe niż w krajach zachodniej Europy, jednak jego popularność uległa spadkowi w związku z rozwojem gospodarki rynkowej i finansowaniu budowy autostrad kosztem rozwoju kolei.

W ramach finansowanego przez UE projektu Reorient zbadano możliwości wdrożenia zmian w europejskim systemie kolejowym poprzez przeprowadzenie ankiety mającej na celu odkrycie czynników wpływających na zwiększenie oraz zmniejszenie poparcia społecznego dla kolei. Wywiady z wyborcami i politykami zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza przetłumaczonego dwukrotnie w celu zapewnienia identycznego odbioru pytań we wszystkich krajach. W analizie uwzględniono takie czynniki, jak zapobieganie przestępczości i edukacja oraz sposób postrzegania natężenia ruchu, wypadków, poziomu hałasu oraz zanieczyszczenia środowiska.

Finansowanie frachtu kolejowego stanowi kwestię sporną, ponieważ środki finansowe muszą zostać przekierowane z projektów dotyczących innych kwestii społecznych, takich jak zdrowie, środowisko i edukacja. W celu wprowadzenia jednolitego europejskiego systemu kolejowego kluczowe jest poparcie polityków i mieszkańców Europy.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę