Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zmniejszenie hałasu generowanego przez silniki odrzutowe

Współczesny tryb życia jest coraz bardziej uzależniony od podróży lotniczych, jednak odbywa się to kosztem spokoju i ciszy zakłócanej hukiem silników odrzutowych. W ramach finansowanego przez UE projektu COJEN zajęto się problemem zbyt dużego hałasu statków powietrznych.
Zmniejszenie hałasu generowanego przez silniki odrzutowe
Badacze opracowali narzędzia umożliwiające zbadanie i poprawę metod zmniejszenia poziomu hałasu emitowanego przez samoloty. Projekt stanowił rozwinięcie wyników innego projektu o nazwie JEAN (Aerodynamika przepływy napędu odrzutowego i hałas) i miał na celu zaprojektowanie cichszych statków powietrznych oraz promowanie europejskiego przemysłu lotniczego na rynku światowym.

Partnerzy projektu zidentyfikowali i udoskonalili metody obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) mające na celu optymalizację przepływu strumieniowego z dysz koncentrycznych odznaczających się przypadkową geometrią. Większość obecnie wykorzystywanych metod przewidywania hałasu wykorzystuje bazy danych wyników eksperymentów. Jednak w przypadku opracowywania nowych technologii zmniejszania hałasu ich użyteczność jest niewielka. W ramach projektu COJEN podjęto to wyzwanie poprzez opracowanie metod przewidywania parametrów turbulencji dysz odrzutowych odpowiedzialnych za generowanie hałasu.

Poprzez zaprojektowanie cichszych statków powietrznych europejski przemysł lotniczy spełnił oczekiwania opinii publicznej w zakresie zwiększenia przyjazności statków powietrznych dla środowiska. Ponadto projekt COJEN umożliwił zwiększenie konkurencyjności przemysłu lotniczego na rynku światowym dzięki zaprojektowaniu nowych produktów, które szybko przynoszą korzyści w postaci niskich kosztów.

Powiązane informacje

Streszczenie raportu

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę