Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HOPE — Wynik w skrócie

Project ID: 19848
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Hybrydowe układy napędowe dają nadzieję

Na drodze do otrzymania bardziej niezawodnych i ekonomicznych układów elektronicznych wysokiej gęstości przeznaczonych do ogniw paliwowych, a także hybrydowych elektrycznych układów napędowych silników paliwowych wewnętrznego spalania dokonał się znaczny postęp.
Hybrydowe układy napędowe dają nadzieję
Oczekuje się, że dzięki zastosowaniu ogniw paliwowych w przyszłości dostępna będzie przyjazna dla środowiska alternatywa dla paliw kopalnych. Zanim to jednak nastąpi konieczny jest dalszy postęp w dziedzinie technologii ogniw paliwowych.

W ramach projektu HOPE prowadzono prace nad układami elektronicznymi wysokiej gęstości. Technologia ta jest kluczowa dla dostaw energii w przemyśle motoryzacyjnym i może przyczynić się do ogromnych oszczędności energetycznych. Szczególny nacisk położono na układy elektroniczne wysokiej gęstości przeznaczone do wykorzystania w hybrydowych elektrycznych układach napędowych ogniw paliwowych oraz silników paliwowych wewnętrznego spalania.

Główne cele to redukcja kosztów, spełnienie wymagań w zakresie niezawodności oraz zmniejszenie objętości i wagi. Wzięto pod uwagę kluczowe parametry zastosowania przemysłowego, na przykład wykorzystanie przez producentów OEM (organizacje sprzedające pod własną marką produkty wytworzone przez inne firmy).

Dzięki przeprowadzeniu testów technologii zintegrowanych zmniejszono koszty oraz zwiększono niezawodność. Wiąże się to z większą konkurencyjnością europejskich produktów oraz korzyściami dla środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę