Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESCOPE — Wynik w skrócie

Project ID: 507171
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Belgia

Inteligentna łączność między pojazdami poprawia bezpieczeństwo na drogach

W przyszłości pojazdy, które utknęły w zatorach drogowych lub na śliskich drogach, będą mogły nawiązywać łączność z innymi pojazdami lub operatorami na drogach. W ramach starań o zmniejszenie zatorów drogowych oraz wypadków, za priorytet projektu Escope uznano zapewnienie korzyści systemu eSafety wszystkim użytkownikom dróg.
Inteligentna łączność między pojazdami poprawia bezpieczeństwo na drogach
Sieć systemu drogowego planowana w ramach inicjatywy eSafety zachęci do wykorzystywania ICT, zapewniając inteligentniejszy, bezpieczniejszy i bardziej czysty ekologicznie transport drogowy. Nie można wyobrazić sobie lepszego momentu do jej wdrożenia.

Europejczycy spędzają obecnie jedną czwartą czasu kierowania pojazdem w zatorach drogowych, a sytuacja taka z pewnością ulegnie znacznemu pogorszeniu, jeśli nie zostanie usprawniona. Co ważniejsze, każdego roku w wypadkach drogowych na terenie Europy ginie prawie 40000 osób, a przeszło 1,5 miliona osób odnosi obrażenia. Tego rodzaju statystyki śmiertelnych wypadków na drogach są przerażające, nie mówiąc o tym, że w każdym takim przypadku są to osobiste tragedie.

W ramach częściowych prób przyśpieszenia opracowania, wdrożenia, oraz zastosowania systemów bezpieczeństwa pojazdów, Komisja Europejska sfinansowała wprowadzenie "obserwatorium eSafety" (eScope). Jego zadaniem było wzmożenie oraz harmonizowanie działalności przemysłu samochodowego, pracującego nad wdrażaniem systemów "współpracy" dla inteligentnej łączności między pojazdami.

Takie inteligentne systemy, umożliwiające łączność pomiędzy poszczególnymi pojazdami oraz operatorami infrastruktury drogowej, pracują w oparciu o łączność bezprzewodową. Ostrzeganie innych kierowców o utrudnionych warunkach drogowych lub o kolizji, która właśnie się wydarzyła, to jedynie dwa przykłady tego, w jaki sposób technologia może przyczynić się do redukcji wypadków drogowych i zatorów.

Partnerzy projektu Escope pracowali z doświadczonymi doradcami i ekspertami, jak również przedstawicielami przemysłu z całej Europy, by śledzić postępy w realizacji także innego rozwiązania eSafety. Ogólnoeuropejski system telekomunikacji pojazdowej, pod nazwą eCall, polega na tym, że w chwili gdy dojdzie do wypadku, pojazd nawiązuje automatycznie łączność ze służbami ratunkowymi oraz przekazuje dane lokalizacji, skracając w ten sposób czas reakcji na wypadek.

Technologia taka jest w zasadzie już dostępna. Zanim zostanie ona jednak wdrożona we wszystkich państwach członkowskich, to należy przezwyciężyć pewne istniejące problemy natury prawnej, budżetowej oraz trudności związane z koordynacją. Rozmowy przeprowadzone w trakcie realizacji projektu Escope wykazały jasno, że wprawdzie istniejące problemy są zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich, to jednak ogólnie rzecz biorąc, doprowadzają do opóźnień w realizacji projektu.

W roku 2006, w ramach projektu Escope zorganizowano "Inicjatywę inteligentnego samochodu", a różne dostępne technologie przedstawione zostały decydentom. Stworzono również dostępną dla publiczności bazę danych na temat systemów eSafety oraz udostępniono wszechstronne raporty o postępach działalności przyczyniającej się do osiągnięcia celów systemu eSafety.

Pierwsze decydujące czynności, które zmierzają do spełnienia europejskich celów dotyczących zapobiegania wypadkom drogowym, zostały już, jak się wydaje, zrealizowane. Pozostaje jeszcze sprawa zatwierdzenia publicznego finansowania inwestycji dotyczącej wdrażania inteligentnych systemów łączności pojazdów przez przemysł samochodowy. Dopiero wówczas warunki życia kierowców europejskich staną się bezpieczniejsze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę