Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANSFORUM — Wynik w skrócie

Project ID: 502002
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Znajomość dziedzin komunikacji pomaga w planowaniu transportu

Najlepszy sposób na rozpracowanie problemu polega na jego "publicznym przedyskutowaniu". W ramach finansowanego w Europie projektu zastosowano taki właśnie wariant, by opracować stosowne narzędzia do rozwiązania zrównoważonego, a jednocześnie opłacalnego ekonomicznie systemu transportu.
Znajomość dziedzin komunikacji pomaga w planowaniu transportu
Zrównoważona mobilność społeczna zajmuje czołowe miejsce na agendzie Unii Europejskiej. Państwa członkowskie oraz Komisja współpracują ze sobą nad rozwojem łatwo dostępnego systemu transportu, który byłby rozsądnie rozwiązany zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak też ochrony środowiska.

Planowanie i strategie uzależnione są od wskaźników dotyczących wspierania strategii oraz oceny warunków. Łączy to się z rozwinięciem opracowania odpowiednich narzędzi dla osób zaangażowanych oraz strategów, by zrównoważoną mobilność społeczną przenieść z teorii do praktycznego zastosowania. Celem projektu Transforum było upewnienie się, że narzędzia takie są nie tylko spójne naukowo, lecz także przejrzyste.

Przyjęta filozofia projektu polegała na przejściu z odrębnego opracowania wskaźników transportu, narzędzi i metoda oceny do podejścia bardziej uzupełniającego zagadnienie.

Zamiast prowadzenia badań w sposób tradycyjny, w ramach projektu organizowane są otwarte dyskusje mające na celu ocenę najodpowiedniejszych narzędzi do wspierania strategii transportu. Pozwala to na wymianę myśli między twórcami strategii, analitykami oraz programistami modeli transportu. Ironicznie mówiąc, wynikiem jest tutaj sama interakcja pomiędzy uczestnikami.

Rezultaty takich spotkań mogą być wykorzystywane przy prowadzeniu innych projektów, zapewniając istotnie potrzebny wzorzec do przeglądu wyników. Konkretnym dowodem na to, iż taka przyjęta forma działania jest prawidłowa, może być projekt Trans-tools, którego cele obejmowały ambitny model sieci europejskiej dotyczący zarówno pasażerów, jak też przewożonych ładunków. W ramach projektu Trans-tools wykorzystano spotkania na forum dyskusyjnym nad problemami modelowania z twórcami strategii.

Powiązane informacje

Streszczenie raportu

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę