Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CURACAO — Wynik w skrócie

Project ID: 19788
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Poprawa planów obciążania użytkowników dróg miejskich

Sposoby poprawy operacji transportu miejskiego są nieustannie zmieniane, by przekształcić miasta europejskie w miejsca bardziej przyjemne dla życia i do pracy. Jednym ze sposobów osiągnięcia takiego celu jest promocja i wspieranie sprawiedliwszego i bardziej skutecznego systemu opłat drogowych na obszarach zurbanizowanych.
Poprawa planów obciążania użytkowników dróg miejskich
W zamierzeniu projektu Curacao leżała promocja i lepsze oraz bardziej skuteczne opłaty za użytkowanie dróg na obszarach miejskich. Bazowano w tym względzie na trzech poprzednio prowadzonych projektach: Cupid, Progress i Europrice – które dotyczyły opłat drogowych na obszarach miejskich.

W ramach projektu Curacao poszukiwano jak najlepszych praktyk dla szeregu zasadniczych planów dotyczących pobierania opłat od użytkowników dróg miejskich. Zwrócono uwagę na kilka możliwych celów działania, obejmujących redukcję zagęszczenia na drogach, względy środowiskowe, gospodarcze oraz wzrost dochodów, jak również bezpieczeństwo, zdrowie i poziom życia. Do najważniejszych czynników należały tu skuteczność, środowisko i stworzenie dodatkowych dochodów.

Szczegółowo rozważano efektywność i możliwość przyjęcia planów obciążania użytkowników dróg (RUC), jak również technikę dostępną do wspierania tych działań. Przykłady obejmowały automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR) oraz globalne systemy nawigacji satelitarnej, takie jak globalny system pozycjonowania (GPS).

Ogólnie biorąc, uznano, że plany RUC będą efektywne w redukowaniu ruchu drogowego, toteż będą miały pozytywny wpływ na środowisko. Potrzebne jest przeprowadzenie dalszych badań dotyczących wpływu stworzenia dodatkowych dochodów. Do głównych zastrzeżeń należało akceptowanie planu przez użytkowników, co byłoby łatwiejsze po wprowadzeniu obniżek opłat oraz zwolnień od opłat.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę