Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANS-TOOLS — Wynik w skrócie

Project ID: 502644
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Spojrzenie na niepewną przyszłość europejskiego transportu

Przepowiadanie przyszłych wydarzeń jest trudne, ale niektóre przyszłe trendy w sektorze transportu są bardziej prawdopodobne niż inne. Toteż, by dopomóc Komisji Europejskiej w ich identyfikacji, konsorcjum Transtools opracowało wszechstronny model transportu towarów i transportu intermodalnego.
Spojrzenie na niepewną przyszłość europejskiego transportu
Dyskutowane strategie dla transportu oraz wyłaniające się trendy mogą być w pewnej mierze ważne w okresie do roku 2020. Ale jest prawie niemożliwe, by przewidzieć jak będzie wyglądał transport w Europie za 20 do 30 lat. Większości stosownych strategii oraz potrzebnych technologii nie opracowano do dnia dzisiejszego.

Należy mieć nadzieję, że samochody będą czystsze i bardziej inteligentne. Być może wprowadzenie opłat w trybie on-line oraz zarządzanie ruchem drogowym poszerzy rozbieżności pomiędzy planowanymi usługami transportu masowego a indywidualnymi podróżami samochodem między dwoma punktami. W celu zbadania tych i wielu innych niepewności, w ramach projektu Transtools oceniono dostępne modele prognostyczne.

Zidentyfikowano wiele braków. W niektórych krajach europejskich, istniejące modele nie były dość szczegółowe. Modele te, w większości firmowe i chronione prawami autorskimi, zaprojektowane były przez konsultantów do użytku konsultantów. Oznaczało to, że wiele modeli nie mogło ze sobą współdziałać, ponieważ nie utrzymywano standardowego formatu danych i spójnego sposobu prowadzenia obliczeń.

Pomimo tych niedoskonałości, sens miało powiązanie i sprowadzenie wielu zalet istniejących modeli do jednego modelu, oraz zapewnienie integracji wszystkich scenariuszy na wspólnej platformie. Jednocześnie zaczęto budować nowe modele, które biorą pod uwagę podróże obejmujące zazwyczaj więcej niż jeden sposób transportu.

Projekt Transtools został pomyślnie zakończony, wypełniając zamierzony ambitny cel opracowania największego i najbardziej wszechstronnego model transportu na skalę europejską. Model ten obejmuje cztery główne formy transportu; transport drogowy, szynowy, powietrzny oraz na drogach wodnych. Wprawdzie ten opracowany na wielką skalę model odnosi się do podróży dalekiego zasięgu, to w celu dopełnienia obrazu, włączono także podróże lokalne.

Dlatego też, w dążeniu do osiągnięcia sytuacji społeczeństwa bez emisji dwutlenku węgla, Komisja Europejska może teraz definiować scenariusze reprezentujące rozmaite alternatywy bez konieczności zlecania prac kosztownym konsultantom. Dzięki zastosowaniu modelu Transtools, można przekonać się, które scenariusze są bardziej prawdopodobne w porównaniu z innymi. Model ten jest również łatwo dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych zmianami, jakie mają miejsce na terenie Europy oraz ich oddziaływaniem na przyszłość europejskiego transportu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę