Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

OREST — Wynik w skrócie

Project ID: 516208
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Polska

Przekazanie steru małym firmom

W ramach finansowanego przez UE projektu wsparto współpracę międzynarodową pomiędzy Niemcami i Polską w celu stworzenia sieci wirtualnej mającej na celu integrację badań naukowych i technologicznych oraz promowanie lokalnych przedsiębiorstw.
Przekazanie steru małym firmom
Sieć wirtualna OREST stanowiła platformę wymiany wiedzy i wykorzystania badań w zakresie zrównoważonego transportu. W ramach sieci wsparto potrzeby jej członków, którzy zostali zaangażowani w proces podejmowania decyzji. Celem było promowanie uczestnictwa partnerów pochodzących z nowych krajów członkowskich oraz pobudzenie rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W ramach projektu skoncentrowano się na regionie Odry obejmującym część wschodnich Niemiec oraz zachodniej Polski. Badania dotyczyły głównie alternatywnych paliw przeznaczonych dla przyjaznych dla środowiska pojazdów oraz transportu na terenach miejskich, a także rozwoju polityki na poziomie regionalnym i krajowym.

Wśród korzyści znajduje się członkowstwo w międzynarodowej sieci ułatwiającej komunikację z innymi przedsiębiorstwami z sektora MŚP, dostawcami technologii oraz potencjalnymi użytkownikami. Sieć wirtualna OREST stanowi także cenne narzędzie dostępu do informacji z zakresu technologii transportowych oraz powiązanych dziedzin.

Członkowstwo partnerów projektu w sieci OREST zapewnia aktualne informacje o polityce UE oraz przybliża moment realizacji idei Europejskiego Obszaru Badawczego poprzez integrację zasobów naukowych regionu. Dzięki wsparciu tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP projekt OREST przyczyni się do pobudzenia rozwoju w regionie Odry oraz zwiększenia konkurencyjności UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę