Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DIFFERENT — Wynik w skrócie

Project ID: 19746
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Reakcja użytkowników na zmiany w cenach transportu

Przemysł lotniczy i jego stały rozwój zależą od zaawansowanych badań zapewniających poprawę sytuacji w zakresie redukcji zanieczyszczeń oraz potrzeb technologicznych. W ramach finansowanego przez UE projektu Astera 2 postanowiono upewnić się, że badania prowadzone dla tego przemysłu posiadają nieodzowne wsparcie z punktu widzenia zarządzania i administracji.
Reakcja użytkowników na zmiany w cenach transportu
Europejscy badacze porównali dane hipotetyczne z informacjami otrzymanymi w wyniku przeprowadzenia przez partnerów projektu studiów przypadków. W widoczny sposób trzy główne czynniki odgrywają decydującą rolę w procesie ustalania cen w ramach systemów opłat. Do czynników tych zaliczają się cele systemu cen, struktura kosztów oraz wymagania użytkowników.

Partnerzy projektu zbadali różne środki transportu w celu sprawdzenia, czy zmiany cen mają jakikolwiek wpływ na zachowania osób podróżujących. Okazało się, że w przypadku znacznej zależności osób od środka transportu zróżnicowanie cen miało wpływ na zachowania tych osób.

Wyniki studiów przypadków wykazały, że w przypadku transportu drogowego zmiany cen doprowadziły do zmiany popytu. W Niemczech i Szwajcarii opłaty drogowe za korzystanie z pojazdów ciężarowych były uzależnione od nacisku na oś oraz emisji spalin. Jakiekolwiek zmiany tych opłat miałyby wpływ dość znaczący.

W przypadku kolei sytuacja nie była tak wyraźna z powodu braku danych w związku ze zmianami prawnymi w tej branży. W transporcie powietrznym zmiany opłat za start i lądowanie samolotów miały ograniczony wpływ na zachowanie linii lotniczych. Jednak zróżnicowanie cen może być skutecznym wyjściem w przyszłości, jeśli opłaty lotniskowe będą znacznie wyższe.

W Szwecji opłaty zróżnicowane w zależności od przyjazności dla środowiska doprowadziły do większej świadomości kwestii środowiskowych transportu morskiego. Wespół z innymi mechanizmami fakt ten przyspieszył wykorzystanie technologii zmniejszenia emisji przez okręty.

Konsorcjum projektu Different przyczyniło się do rozpowszechnienia systemów zróżnicowanych cen z korzyścią dla środowiska i życia codziennego. Wyniki projektu stanowią także wartościowe źródło informacji dla decydentów na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę