Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy wymiar podejmowania decyzji w zakresie lotnisk

W ramach europejskiego projektu SPADE określono i opracowano strategie bezpiecznych, sprawniejszych i przyjaznych dla środowiska podróży lotniczych.
Nowy wymiar podejmowania decyzji w zakresie lotnisk
Pasażerowie lotów oczekują bezpiecznego i sprawnego lotu w celu dotarcia do miejsca docelowego bez opóźnień. Wobec interesariuszy lotnisk i decydentów oczekiwania te odzwierciedlają duże wyzwania na polu podejmowania decyzji w zakresie lotnisk oraz osiągnięcia celów w dziedzinie europejskiego lotnictwa.

Do niedawna nie było dostępne wsparcie w zakresie podejmowania decyzji związanych z planowaniem lotnisk, ich projektowaniem oraz działalnością operacyjną. Brakowało także możliwości analizy zintegrowanego wpływu w celu pomiaru wydajności. W ramach projektu SPADE zaprojektowano platformę obliczeniową do wspierania prowadzonej polityki oraz decyzji towarzyszących tym działaniom.

W celu pomiaru wydajności przeprowadzono analizę popytu i podaży. Aby zbadać stronę popytową przeprowadzono wywiady z interesariuszami dziewięciu międzynarodowych lotnisk znajdujących się w krajach członkowskich UE oraz zorganizowano warsztaty dla interesariuszy. Natomiast w analizie strony podażowej wykorzystano narzędzia wsparcia decyzji zaprojektowane podczas prac prowadzonych w ramach projektów APRON oraz OPAL wspieranych przez Komisję Europejską.

Określono osiemnaście przypadków zastosowania będących według użytkowników elementami systemu.

Analizy przypadków zastosowania strategicznego i operacyjnego zapewniły wsparcie decyzji w przypadku narzędzi o niskim i wysokim stopniu szczegółowości. Wykorzystano rzeczywiste dane dotyczące lotnisk.

W analizie przypadków zastosowania operacyjnego dokonano oceny wpływu parametrów floty, takich jak wzrost ruchu lotniczego oraz ograniczenia przepustowości, na działalność lotnisk, na przykład na zarządzanie przepustowością. W scenariuszach zastosowania strategicznego uwzględniono przydział lotów, nowe urządzenia w zakresie bezpieczeństwa oraz prognozowanie pogody i przepustowość.

System SPADE dostarcza liniom lotniczym, decydentom oraz organom ds. lotnictwa cywilnego nieocenione narzędzia. Produkt końcowy umożliwi bezpieczniejsze, bardziej niezawodne i wydajne podróże lotnicze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę