Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROMIT — Wynik w skrócie

Project ID: 19851
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Strategiczne wdrożenie transportu intermodalnego

Dzięki pogłębionej analizie łańcuchów transportu intermodalnego zostały określone środki pozwalające na uzyskanie efektu synergii w celu umożliwienia przeniesienia transportu towarowego z europejskich dróg na szlaki morskie, z korzyścią dla środowiska.
Strategiczne wdrożenie transportu intermodalnego
Wszystkim mieszkańcom zależy na poprawie w ruchu na europejskich drogach. Aby zmniejszyć natężenie ruchu i zanieczyszczenie środowiska, których źródłem jest fracht drogowy, podjęto środki służące przejściu na transport intermodalny, w tym przypadku transport kolejowy i wodny. Środki te wymagają skoordynowanego wsparcia i promocji. Głównym celem projektu Promit jest pomoc w szybkim usprawnianiu i wdrażaniu technologii na rzecz transportu intermodalnego przez promocję najlepszych sposobów postępowania oraz innowacji wśród użytkowników.

Transport intermodalny często nie jest w stanie spełnić wymagań rynku na przykład pod względem częstotliwości, elastyczności i niezawodności, nie wspominając o pokonywaniu przeszkód operacyjnych i usługowych. Przeanalizowano rozmaite modele organizacyjne i biznesowe funkcjonujące w łańcuchach transportu, aby sporządzić wykaz najlepszych sposobów postępowania i rozwiązań w zakresie transportu intermodalnego.

W analizie uwzględniono zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne. Najlepszy przykład stanowi pogłębione studium północnoeuropejskiego systemu zaopatrzeniowo-transportowego (NETSS) firmy Stora Enso, w ramach którego stosowane są najnowocześniejsze środki przewozu towarów drogami lądowymi. W uwypukleniu większości aspektów transportu kluczową rolę odgrywają aplikacje informatyczno-komunikacyjne. Aplikacje te obejmują szeroki zakres usług, takich jak śledzenie oraz identyfikacja transportowanego ładunku, zarządzanie taborem, procedury administracji elektronicznej oraz zarządzanie transportem intermodalnym na całej trasie od nadawcy do odbiorcy.

Uwzględnienie bodźców, usług i najlepszych sposobów postępowania w poszczególnych krajach pozwoliło na zapewnienie strategicznego wsparcia, dzięki któremu użytkownicy końcowi mogą sprawniej korzystać ze szlaków kolejowych i wodnych, rezygnując z transportu drogowego. Przyczyni się to do powstania bardziej zrównoważonej i efektywnej sieci transportowej w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę