Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CAATS — Wynik w skrócie

Project ID: 502791
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Hiszpania

Przekazywanie informacji o transporcie powietrznym

Nowa inicjatywa w ramach programu unijnego dotyczącego przestrzeni powietrznej stanowi zasadniczą zmianę sposobu, w jaki realizowane są usługi ruchu powietrznego. Nowatorskie badania pomogły w doprowadzeniu do wspólnie wypracowanej decyzji o poprawie usług transportu powietrznego zarówno w powietrzu, jak też w portach lotniczych.
Przekazywanie informacji o transporcie powietrznym
W ramach projektu CAATS zapewniono pomoc w zarządzaniu oraz upowszechnianiu informacji dotyczących zarządzania ruchem powietrznym (ATM), opracowanych podczas Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Opracowane informacje podzielono na trzy dziedziny: bezpieczeństwo, czynniki ludzkie i walidacja. Rezultaty posłużyły do opracowania podręczników najlepszych praktyk, jakie mogą być wykorzystane przez partnerów projektów finansowanych przez UE oraz innych interesariuszy.

Dziedzina bezpieczeństwa obejmowała przegląd stawianych celów, zarządzeń oraz metodyki ocen, a także dotyczyła wszelkich aspektów ruchu w powietrzu i na lotniskach oraz nowych operacji ruchu powietrznego. Jeśli chodzi o czynnik ludzki, uwagę skupiono głównie na powiązaniach między ludźmi a maszynami, oraz przyjęcia nowej technologii przez interesariuszy. Prace w trzeciej dziedzinie skoncentrowane były na walidacji systemów zarządzania ruchem powietrznym.

Opracowania dokonane w ramach projektu CAATS umożliwiły podjęcie skoordynowanego podejścia do europejskich badań ATM oraz wsparcia technicznego. Projekt pomógł także w identyfikacji problemów, które nie były badane, co zapobiegło duplikacji badań, zawsze kosztownej zarówno w aspekcie wydatków, jak też wykorzystywanych zasobów. Dzięki zapewnieniu jak najbardziej skutecznego zastosowania przeprowadzonych badań, europejski sektor lotniczy stanie się bardziej zrównoważony i konkurencyjny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę