Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FREIGHTWISE — Wynik w skrócie

Project ID: 20188
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Mniejsze obciążenie transportu drogowego

Określono inicjatywę pomocy w redukowaniu wielkości przewozów obywających się na drogach europejskich, przez wykorzystanie innych form transportu, obejmujących koleje, transport morski oraz śródlądowy transport wodny. Proces ten zyskał dzięki opracowaniu struktury, która uprościła wykorzystanie usług przewozowych.
Mniejsze obciążenie transportu drogowego
Inicjatywa Freightwise sfinansowana została w ramach Szóstego Progarmu Ramowego Unii Europejskiej. Połączyła ona usługi przewoźników, zarządców ruchu drogowego i infrastruktury oraz administratorów, takich jak urzędy celne. Za cel obrano sobie opracowanie struktury usprawniającej aspekty zarządzania oraz techniki w zakresie transportu intermodalnego, w oparciu o realne sytuacje biznesowe na obszarze Europy.

Przeprowadzono przełomowe studia intermodalnego transportu towarów, umożliwiające zbadanie róznych form transportu. Analiza wykazała, że procedury rezerwowania usług przewozowych mogłyby być zawężone do czterech ról i sześciu komunikatów, umożliwiających stworzenie struktury przewozów towarowych (FWF).

Tak zharmonizowana struktura obejmowała aspekty zarządzania oraz techniki, określając cztery role usług logistycznych: operator, użytkownik, menedżer sieci oraz organ nadzoru. Wymienione cztery role mogą być spełniane przez osoby, przedsiębiorstwa lub władze. Struktura przewozów towarowych FWF wymagała jedynie sześciu komunikatów niezbędnych do uproszczenia procesu rezerwacji i podjęcia czynności usługi transportu intermodalnego.

FWF uprościła transport intermodalny i zachęciła do zastosowania bardziej zrównoważonych sposobów transportu, takich jak koleje, krótkie przewozy morskie i śródlądowe szlaki wodne. Redukcja wielkości transportu drogowego może przynieść korzyści dla innych sektorów gospodarki, pomóc w ochronie środowiska oraz poprawić jakość życia społeczeństw.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę