Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAFETYNET — Wynik w skrócie

Project ID: 506723
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Wspieranie strategii bezpieczeństwa drogowego na terenie Europy

Brak spójnych danych o wypadkach drogowych oraz informacji na temat bezpieczeństwa drogowego ogranicza możliwości wdrażania docelowych środków niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Komisja Europejska zadecydowała, by spełnić wymagania w zakresie takich danych, przez założenie "Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego".
Wspieranie strategii bezpieczeństwa drogowego na terenie Europy
W roku 2001 Komisja Europejska przyjęła białą księgę dotyczącą transportu, pod nazwą "Europejska strategia transportowa na rok 2010: czas wyboru". Po opublikowaniu białej księgi, zainicjowano europejski program działania w zakresie bezpieczeństwa drogowego z zadaniem, by do końca roku 2010 zredukować o połowę coroczną liczbę wypadków śmiertelnych na drogach.

Ten ambitny cel ustalony został w warunkach wzrastającego nasilenia ruchu drogowego na większości obszaru Europy. Można jednak wysunąć argument, iż postrzeganie bezpieczeństwa drogowego w oparciu o liczbę wypadków oraz określanie sukcesów na podstawie takich zmian, może stanowić zbyt uproszczone podejście.

Podejście alternatywne obejmuje definiowanie i monitorowanie "wskaźników wyników bezpieczeństwa" (SPI). Przykłady SPI obejmują stosowanie pasów bezpieczeństwa, poziomy utrzymywania szybkości oraz środki mające na celu podwyższenie bezpieczeństwa konstrukcji samochodów. Takie podejście uzyskało ostatnio wyższy profil dzięki inicjatywom takim jak projekt Safetynet.

W ramach projektu Safetynet, zatwierdzonym przez Szósty Program Ramowy, zgromadzono całą gamę danych opisujących działanie systemu transportu drogowego, pod nazwą "Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego". Wszystkie zebrane dane były wstępnie sharmonizowane, a następnie udostępnione poprzez system "opieki".

Dane dotyczące dogłębnych badań w zakresie wypadków drogowych, przystosowane do obliczeń i walidacji wskaźników wyników bezpieczeństwa (SPI) udostępnione zostały 27 krajom europejskim. Pozwoliło to badającym na podejmowanie świadomych decyzji rozstrzygających czy porównania pomiędzy poszczególnymi krajami są stosowne oraz w jakim stopniu odzwierciadlają rzeczywiste różnice w bezpieczeństwie drogowym.

"Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" jest obecnie najbardziej użytecznym źródłem danych z porównywalnymi informacjami na poziomie europejskim. Jego dalszy rozwój umożliwi ewentualnie systematyczne monitorowanie trendów bezpieczeństwa drogowego oraz poznanie najlepszych praktyk, by można było zapewnić maksymalne zredukowanie wypadków drogowych.

Powiązane informacje

Tematy

Safety - Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę