Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EURFORUM — Wynik w skrócie

Project ID: 31372
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Co może przynieść przyszłość transportu miejskiego?

W ramach projektu Eurforum rozpoznano najważniejsze obszary badań w dziedzinie ruchliwości miejskiej oraz opracowano konieczne narzędzia do pobudzenia europejskiej bazy wiedzy na ten temat. Uzyskane informacje na temat transportu miejskiego wykorzystano do stworzenia wizji przyszłości.
Co może przynieść przyszłość transportu miejskiego?
Projekt Eurforum pomógł w koordynacji finansowanych przez UE badań w zakresie ruchliwości pasażerów i towarów w środowisku miejskim. Prace obejmowały swoim zasięgiem rodzaje podróży drogowych, kolejowych oraz wodnych, przy jednoczesnym zachęcaniu do wykorzystania komunikacji publicznej. W projekcie Eurforum popierano również inicjatywy chodzenia pieszo i jazdy rowerem, a także ukierunkowane badania zarówno w zakresie technologii, jak też strategii. Konsorcjum skoncentrowało się także na integracji i harmonizacji systemów transportu na terenie nowych Państw Członkowskich.

Głównym rezultatem projektu był "Program badań strategicznych" (SRA) na temat ruchliwości miejskiej, zainicjowany przez uaktualniony przegląd transportu miejskiego oraz stworzenie wizji przyszłości. W programie SRA wzięto pod uwagę kilka zagadnień, które były decydujące dla przyszłego rozwoju transportu miejskiego.

Badane problemy dotyczyły nowatorskich strategii dla czystego ekologicznie transportu i narzędzi do wspierania rozwoju polityki transportu. Ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do sukcesu projektu były identyfikacja istniejących barier, wymiana wiedzy know-how oraz popularyzowanie informacji o najlepszych stosowanych praktykach. Projekt SRA ułatwił także kordynację i współpracę pomiędzy interesariuszami i decydentami na poziomie europejskim.

Oszczędności, jakie można uzyskać dzięki harmonizowaniu różnych form transportu na obszarach miejskich, mogą wnieść znaczny wkład w poprawę jakości życia wielu obywateli Europy. Projekt Eurforum może także usprawnić wymianę wiedzy know-how oraz doświadczeń nabywanych w różnych sektorach transportu, zapewniając, by stały się one bardziej wydajne i zapewniały lepsze usługi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę