Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAFETEL — Wynik w skrócie

Project ID: 506829
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Włochy

Ekranowanie pojazdów przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

W ramach projektu "Bezpieczna telekomunikacja elektromagnetyczna" (Safetel) zwiększono odporność pojazdów silnikowych na zakłócenia elektromagnetyczne. Badacze opracowali strategię testową oraz zaawansowane narzędzia do sprawdzania poprawności działania urządzeń elektronicznych w przypadku poddania ich działaniu najnowszych skomplikowanych odbiorników i nadajników.
Ekranowanie pojazdów przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
W ramach projektu Safetel opracowano zasady bezpieczeństwa funkcjonalnego określające konieczność prawidłowego działania układu z jednoczesnym uwzględnieniem innych warunków, takich jak drgania, temperatura i wilgotność. Naukowcy zajęli się oszacowaniem prawdopodobieństwa wywołania awarii lub nieprawidłowego działania urządzeń na skutek zakłóceń o określonym natężeniu.

Inżynierowie wzięli pod uwagę różne parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym, zarówno w procesie testowania, jak i projektowania. Został ustalony margines bezpieczeństwa określony jako różnica między prawidłowym działaniem układu i działaniem pod wpływem zakłóceń elektromagnetycznych.

Tradycyjny sposób testowania urządzeń polegał na obserwacji wzrokowej i rozpoznawaniu emitowanych dźwięków. W ramach projektu Safetel zidentyfikowano sygnał odpowiadający prawidłowemu działaniu urządzeń, następnie wyizolowano ten sygnał spośród wszystkich składowych zakłóceń oraz zwiększono czułość sprzętu pomiarowego. Przy użyciu statystycznych algorytmów przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym ustalono bezpośredni związek pomiędzy zakłóceniami i ich wpływem na urządzenia w warunkach testowych.

Nowe zaawansowane standardy i metody testowe umożliwiły projektantom opracowanie przeznaczonych do wykorzystania w pojazdach układów elektronicznych chronionych przed niepożądanymi sygnałami w większym stopniu. Wyniki prac przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu samochodowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę