Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EVA-TREN — Wynik w skrócie

Project ID: 22734
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Obniżka kosztów w zjednoczonej Europie

Dzięki wykorzystaniu w charakterze miary głównych projektów dotyczących infrastruktury transportu i energetyki, w projekcie europejskim opracowano receptę na uniknięcie powszechnych błędów prowadzonej strategii i planowania.
Obniżka kosztów w zjednoczonej Europie
Sieci transeuropejskie (TEN) to duże systemy infrastruktury transportu, energetyki i telekomunikacji, pomagające, by cele dotyczące jedności UE stały się rzeczywistością. Należy mieć nadzieję, że pomogą one w społecznej i gospodarczej integracji kontynentu oraz rozwijaniu się mniej zamożnych obszarów Europy. Godne zauważenia przykłady sieci TEN obejmują autostradę obwodnicy Warszawy oraz projekty szybkiej kolei w Hiszpanii o wartości pięciu miliardów euro.

Planowaniu dowolnej, wielkiej infrastruktury tradycyjnie towarzyszyły dogłębne studia w zakresie analizy prospektywnej, co pomagało w orientacji co do przyszłego wpływu wynikającego z nowo wdrażanych systemów transportu. Jednak sposób prowadzenia analiz retrospektywnych w oparciu o istniejące systemy był znany w mniejszym stopniu, z uwagi na koszty projektów i wszystkich uczestniczących interesariuszy.

W ramach finansowanego przez UE projektu Eva-tren zamierzano nie tylko usprawnić istniejące metody oceny prospektywnej (ex-ante), lecz także oceniać duże systemy transportu i energetyki poprzez ewaluację retrospektywną (ex-post). Badacze zastosowali standaryzację metod analitycznych i ustalili kryteria dobrej praktyki dla strategów. Łącznie, porównano 11 analiz przypadków z punktu widzenia zarówno ex-ante, jak również ex-post.

Uczestnicy projektu przedstawili krytyczny raport z najczęściej popełnianych błędów i problemów w ramach obydwu rodzajów analizy. Wyłoniono główne wyniki na temat wszystkich ważnych zagadnień związanych z kosztem projektu. Cele projektu są sprawą decydującej wagi, toteż ważne jest, by zdawać sobie sprawę, że mogą one ulegać zmianom w zależności od interesariuszy oraz w czasie. Okazało się, że ma to olbrzymi wpływ na wydawane fundusze, zwłaszcza w przypadku, gdy proces podejmowania decyzji jest rozciągnięty w czasie.

Prawie wszystkie badane projekty wykazywały deficyt w początkowej ocenie nakładu kosztów. Wynikało to głównie z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu, ze zmiany koncepcji projektu i wymagań środowiskowych oraz dynamiki realizacji. Najlepszym środkiem zaradczym w kilku projektach realizowanych pomyślnie z punktu widzenia finansowego, było odpowiednie zarządzanie projektem.

W sytuacjach przekraczania kosztów, występowało także zbyt wysokie przewidywanie dochodów wynikających z realizacji projektu, oraz stopnia potrzeby jego realizacji. Przyczyny obejmowały także braki w realizacji projektu i niewiedzę co do natury i zakresu konkurencji.

Prace realizowane w ramach projektu Eva-tren mogą być wykorzystane do stworzenia podręczników użytkownika i niezależnych wytycznych dla oceny rentowności dowolnego projektu z dziedziny energetyki lub transportu. Projekty na wielką skalę będą wówczas miały lepszą szansę na realizację spodziewanych rezultatów przy możliwie najlepszych nakładach możliwych dla europejskich zasobów finansowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę