Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaawansowane zarządzanie ruchem dla pilotów i kontrolerów

Postęp w zakresie systemów zarządzania i kontroli ruchu naziemnego przyczyni się w przyszłości do zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa w dziedzinie zarządzania transportem lotniczym w Europie.
Zaawansowane zarządzanie ruchem dla pilotów i kontrolerów
W czasach zrównoważonego rozwoju i gospodarki globalnej swobodne przemieszczanie się ludzi i towarów stanowi jeden z fundamentów europejskiego społeczeństwa. Transport lotniczy i lotnictwo zostały określone w dokumencie "Wizja na rok 2020" jako "zasoby kluczowe dla przyszłości Europy". Te ambitne cele muszą zostać spełnione w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz uzyskania przez Europę pozycji światowego lidera w tej dziedzinie.

Potrzebny jest system transportu lotniczego mogący sprostać trzykrotnie większemu popytowi na loty przy zapewnieniu wyższych standardów bezpieczeństwa, znacznie mniejszych kosztów funkcjonowania oraz doskonałych wskaźników punktualności i wpływu na środowisko. Sprostanie temu trudnemu zadaniu było przedmiotem finansowanego przez UE projektu EMMA2, na podstawie którego opracowano cele zawarte w dokumencie "Wizja na rok 2020".

Głównym celem projektu EMMA2 była konsolidacja funkcji narzędzia "System zaawansowanego zarządzania i kontroli ruchu naziemnego" (A-SMGCS) oraz zwiększenie zgodności pomiędzy narzędziami i procedurami w zakresie ruchu naziemnego. Do opracowywanych prototypowych funkcji zaliczało się wyznaczanie tras oraz planowanie, zarządzanie i obsługa informacji.

Zaawansowana koncepcja 1. i 2. poziomu systemu A-SMGCS została poddana walidacji i weryfikacji w portach lotniczych w Mediolanie, Pradze i Tuluzie. W testach wzięli udział piloci i kontrolerzy ruchu lotniczego, co pozwoliło na uzyskanie cennych informacji zwrotnych. Wyniki zostaną zebrane w postaci informacji zwrotnych przekazanych przez międzynarodowe organizacje biorące udział we wdrażaniu systemu A-SMGCS.

Wyniki fazy testów zostaną wykorzystane do wdrożenia norm dotyczących procedur postępowania, działania systemu w aspekcie technicznym i operacyjnym, wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów interoperacyjności. W projekcie EMMA2 wzięły udział wszystkie zainteresowane podmioty. W ramach projektu przyjęto kompleksowe podejście do zagadnienia zintegrowanej obsługi lotniczej, co niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia pozycji Europy w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę