Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GRACE — Wynik w skrócie

Project ID: 6222
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Poprawne podejście do zagadnienia cen usług transportowych

Badania w zakresie wdrożenia reformy cenowej infrastruktury transportowej mogą pomóc w realizacji wizji zrównoważonego transportu w Europie.
Poprawne podejście do zagadnienia cen usług transportowych
Eksploatacja systemów zrównoważonego transportu wymaga odpowiednich metod wyceny uwzględniających koszty użytkowania infrastruktury. Istniejące informacje na temat kosztów krańcowych transportu drogowego, kolejowego i wodnego są wciąż niepełne. W ramach projektu GRACE podjęto wyzwanie w zakresie reformy cenowej w branży transportowej rozwijającej się gospodarki europejskiej.

Pomyślna reforma umożliwiająca uwzględnienie kosztów infrastruktury jest złożonym zadaniem, co zostało zresztą opisane w dokumencie zawierającym propozycje w tym zakresie. Na początku projektu wymagane było przeprowadzenie międzymodalnych badań w zakresie kalkulacji kosztów pod kątem zgodności z obowiązującym prawodawstwem europejskim. Decydenci i społeczeństwo powinni poznać korzyści wynikające z takiego sposobu ustalania cen. W tym celu przeprowadzono projekty demonstracyjne. Dzięki temu możliwe było sprostanie potencjalnym problemom technicznym i socjoekonomicznym.

Naukowcy podzielili zadanie zgodnie z szacunkami kosztów i kalkulacją opłat oraz analizując konta, monitorując reformę cenową, czynniki wpływające na ceny i wpływ socjoekonomiczny zadania. Ponadto przeprowadzono oddzielną analizę transportu drogowego i kolejowego oraz transportu z wykorzystaniem portów żeglugowych i lotniczych oraz transportu rzecznego. Następnie dla otrzymanych grup przeprowadzono studia przypadków. Dzięki temu uzyskano bardziej wyraźne przykłady poszczególnych rodzajów infrastruktury transportowej.

Dzięki opracowaniu oprogramowania narzędziowego, można oszacować koszty zewnętrzne według stanu faktycznego. Uzyskane kluczowe wnioski przyczynią się do wypracowania reformy cenowej w dziedzinie transportu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę