Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe systemy kontroli do obsługi wzmożonego ruchu lotniczego

Opracowano nowe ulepszone systemy kontroli, dzięki którym porty lotnicze będą mogły sprawniej obsłużyć spodziewany w ciągu najbliższych kilku lat wzrost natężenia ruchu lotniczego. Dzięki projektowi EMMA uzyskano pewność co do możliwości łatwego wprowadzenia w całej Europie zaawansowanych systemów oraz integracji tych systemów z istniejącą infrastrukturą działań powietrznych i naziemnych.
Nowe systemy kontroli do obsługi wzmożonego ruchu lotniczego
Europejski system transportu lotniczego odgrywa ważną rolę w ruchu towarów i osób w całej UE. Jednak w niedalekiej przyszłości system ten będzie musiał sprostać wzmożonemu ruchowi lotniczemu i większym potrzebom w zakresie bezpieczeństwa przy niższych kosztach. Stwierdzono, że porty lotnicze stanowią potencjalne wąskie gardła transportu lotniczego. Problem można rozwiązać za pomocą zaawansowanych systemów kontroli w statkach powietrznych.

W ramach projektu EMMA zbadano koncepcję zaawansowanych systemów kontroli obejmującą monitorowanie, kontrolę, wyznaczanie tras i kierowanie. Projekt został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap miał na celu ulepszenie funkcji monitorowania i ostrzegania w statkach powietrznych. W ramach drugiego etapu, oznaczonego skrótem EMMA2, skoncentrowano się na systemach wsparcia pokładowego pilotów w zakresie kierowania oraz wsparciu kontrolerów naziemnych w zakresie planowania.

W skład konsorcjum weszli interesariusze mający na celu zapewnienie sprawnego wdrożenia "Zaawansowanych systemów zarządzania i kontroli ruchu naziemnego" (A-SMGCS) w europejskich portach lotniczych. System A-SMGCS stanowił zintegrowany system powietrze-ziemia włączony do głównego systemu zarządzania ruchem lotniczym.

Systemy testowe zostały zainstalowane i przetestowane w trzech portach lotniczych: w Pradze, Tuluzie i Mediolanie. W porcie lotniczym im. Charles'a de Gaulle'a w Paryżu przeprowadzono długofalowe testy systemu operacyjnego A-SMGCS. Wszystkie trzy wdrożenia wykazały, że system A-SMGCS pozwala na osiągnięcie korzyści operacyjnych. Wdrożenia te posłużyły za podstawę projektu następczego o nazwie EMMA 2. W ramach projektu EMMA przetestowano dodatkowe i bardziej zaawansowane funkcje systemu A-SMGCS odzwierciedlające zmiany w procedurach operacyjnych oraz przeniesienie odpowiedzialności z ludzi na sprzęt.

Projekty EMMA i EMMA2 ułatwiły wprowadzenie systemu A-SMGCS w Europie. Nowe systemy przyczynią się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w portach lotniczych i zwiększenia wydajności i przepustowości ruchu lotniczego zgodnie z normami europejskimi i międzynarodowymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę