Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EURAMP — Wynik w skrócie

Project ID: 507645
Źródło dofinansowania: FP6-IST

Koniec kolejek na europejskich autostradach

Zatory przy wjazdach na autostrady są przyczyną opóźnień, uszkodzeń dróg oraz potencjalnie groźnych sytuacji na drogach dojazdowych. Badania przeprowadzone w ramach europejskiego projektu przyczyniły się do skrócenia czasu oczekiwania kierowców na wjazd na autostradę.
Koniec kolejek na europejskich autostradach
Pojazdy oczekujące na możliwość wjazdu na zatłoczoną autostradę są przyczyną wielu problemów dla infrastruktury drogowej oraz kierowców. Pogorszenie stanu autostrad, mniejsze bezpieczeństwo, nadmierne zanieczyszczenie, nie mówiąc o frustracji kierowców i opóźnieniach, to zaledwie część możliwych skutków występujących na zatłoczonych drogach.

Bezpośrednim i najbardziej skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest sygnalizator wjazdowy. Składa się on z sygnalizatora świetlnego współpracującego ze sterownikiem sygnalizacji, co umożliwia regulację ruchu pojazdów wjeżdżających na autostradę. Sygnalizatory wjazdowe są instalowane w celu ograniczenia ruchu pojazdów wjeżdżających na autostradę przez zatrzymywanie pojazdów na drodze wjazdowej na drogę główną. Inną zaletą tego systemu jest możliwość dzielenia wjeżdżających na autostradę dużych grup samochodów na mniejsze.

Celem finansowanego z funduszy UE projektu Euramp była promocja i harmonizacja systemu sygnalizacji wjazdowej na europejskich autostradach w celu zwiększenia bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego. Monitorowano pięć autostrad: cztery w Europie i jedną w Tel Awiwie. Badacze uczestniczący w projekcie utworzyli także dwie wirtualne lokalizacje w celu przeprowadzenia symulacji.

Wyniki projektu Euramp pokazały, że stosowanie sygnalizacji wjazdowej może przynieść ogromne korzyści społeczne w postaci efektywnego podróżowania, bez ryzyka spóźnienia się do pracy i wystąpienia uczucia frustracji. Korzyść ekonomiczna polega na zapobieganiu nadmiernym uszkodzeniom dróg.

Dzięki zastosowaniu różnych poziomów sterowania elektronicznego wykazano, że skoordynowana sygnalizacja okazała się skuteczniejsza od pozostałych przetestowanych lokalnych systemów sygnalizacji. Nieodpowiednia koordynacja czasowa sygnalizatorów może jednak stanowić źródło problemów. Kierowcy są świadomi faktu, że opóźnienia powodowane przez samochody wjeżdżające na drogę główną mogą niweczyć zysk czasowy pojazdów na autostradzie. Z tego powodu kluczową rolę odgrywa koordynacja dostosowana do pory dnia, warunków pogodowych i natężenia ruchu.

Podstawę rozwijającej się gospodarki stanowi bezpieczny i wydajny transport. Poprawa warunków transportu drogowego przyczyni się do zwiększenia tempa rozwoju społecznego i gospodarczego rozszerzającej się Unii Europejskiej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę