Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

KITE — Wynik w skrócie

Project ID: 38682
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Odkrywanie europejskich podróży intermodalnych

Informacje o możliwości integrowania różnych środków transportu w czasie podróży po Europie można uzyskać z praktycznego i łatwo dostępnego źródła.
Odkrywanie europejskich podróży intermodalnych
Europejczycy stają się coraz bardziej mobilni i przeważnie przedkładają podróże samochodem lub samolotem, nad inne sposoby podróżowania. Takie preferencje mogą doprowadzać do niedostępności zintegrowanych sposobów podróżowania, toteż klienci nie będą w stanie radzić sobie sami z łączeniem różnych wybranych środków transportu. Co gorsza, operatorzy przedsiębiorstw transportowych nie są zawsze poinformowani o istniejącym potencjale rynkowym zintegrowanych udogodnień transportowych. Występuje więc luka w zrozumieniu popytu i podaży w zakresie transportu modalnego.

W ramach finansowanego przez UE projektu KITE zainicjowano bazę wiedzy na temat europejskich podróży intermodalnych. Za cel obrano sobie zebranie niezbędnych informacji dotyczących intermodalności, łatwo dostępnych dla pasażerów oraz interesariuszy, którzy mogą wykorzystać tę wiedzę, na przykład przy planowaniu prowadzonego biznesu. Prace obejmowały rozpoznanie luk w intermodalnych przewozach pasażerów i poszerzane one były o analizę i sondaże, których użyto w charakterze wskaźników sytuacji rynkowej. Wzięto także pod uwagę potrzeby użytkowników.

W rezultacie tego, w ramach oferowanych sposobów oceny procesów intermodalnych i strategii, stworzono specyficzną analizę kosztów i korzyści. Zebrane informacje połączyły możliwości, podejście i wymagania użytkowników, zalecenia dla stosownych standardów dotyczących usług intermodalnych oraz informacje o biletach i ich sprzedaży, a także interfejsy. Forma takiej bazy wiedzy pomaga w funkcjach użytkowania, poszukiwania, uaktualniania oraz zbierania niezbędnych szczegółów.

Ostatecznie opracowano pełne internetowe źródło informacji o nazwie Kitewiki, dostępne na stronie: http://ifv-kite.ifv.uni-karlsruhe.de/kite/wiki/ Dzięki dostępności jasnej informacji dotyczącej podróży intermodalnych, bieżące oraz przyszłe informacje na ten temat mogą być łatwo integrowane i rozpowszechniane.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę