Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MARNIS — Wynik w skrócie

Project ID: 506408
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Łączność jest zasadniczym elementem bezpieczeństwa na morzu

Wypadki tankowców Erika i Prestige, przewożących ropę naftową, przyśpieszyły opracowanie bardziej skutecznych procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa. Aby uniknąć podobnych katastrof, w ramach europejskiego projektu zainicjowano nową strukturę informacji morskich.
Łączność jest zasadniczym elementem bezpieczeństwa na morzu
W rezultacie wstrząsających wypadków z tankowcami, opracowano technologię możliwą do wykorzystania lokalnego i regionalnego. Doskonałe przykłady takiej technologii obejmują ruch jednostek pływających (VTS), morski odpowiednik kontroli ruchu powietrznego, oraz usługę automatycznej identyfikacji (AIS), służącą do lokalizacji jednostek w czasie rzeczywistym, oraz do określenia przewidywanych czasów zawinięcia do portów.

Jednakże istnieje nadal potrzeba poprawy tych systemów. Analitycy systemów zdają sobie sprawę, że istnieje potrzeba opracowania systemów bardziej proaktywnych. Z drugiej strony, ważne jest, by odpowiedzialność nie dotyczyła jedynie jednostki pływającej czy kapitana statku, który powinien prowadzić tankowiec.

Rozwiązaniem dla UE był zintegrowany system kontroli, obejmujący wszystkich interesariuszy oraz informacje w połączeniu z technologią łączności. Zespolenie usług i systemów, pod nazwą eMaritime, zostało pomyślnie opracowywane, do czego przyczynił się finasowany przez UE projekt Marnis.

Odpowiednie dane statków wprowadzane są poprzez scentralizowany system, z wykorzystaniem systemu Marnis, który obejmuje pojedyncze okno administracji elektronicznej (National Single Windows, NSW). NSW stanowi centralny rdzeń, do którego podłączeni są wszyscy uprawnieni interesariusze. Dane zapisywane są w elektronicznej bazie danych Safeseanet++, opracowanej w ramach projektu Marnis.

Zarządzanie ruchem jednostek pływających (VTM) obejmuje także operacje poszukiwawcze i ratunkowe. Zainteresowano się także kwestiami ochrony, bezpieczeństwa i intermodalności portów. Wymiana olbrzymiej ilości informacji w tym zakresie obsługiwana jest przez AIS (system automatycznej identyfikacji), a w razie jego niezdolności do przetworzenia danych można wykorzystać szerokopasmową platformę Marnis.

Koncepcja Marnis umożliwiła opracowanie dokładnie zintegrowanego systemu w skład którego weszli: dobrze wyszkolony personel, świadomi interesariusze oraz najnowsza dostępna technika. Umożliwiła ona osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa morskiego dla załóg, pasażerów, statków i środowisk podróży.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę