Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MOTOS — Wynik w skrócie

Project ID: 22670
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Podręcznik najlepszych praktyk w dziedzinie polityki transportowej

Integracja założeń polityki transportowej w UE stanowi duże wyzwanie dla nowych krajów członkowskich, które nie dysponują dostępem do danych i narzędzi zapewniających spójność przyjętego podejścia. Projekt MOTOS ma za zadanie odpowiedzieć na te wyzwania. W ramach tego projektu wypracowano ujednolicone podejście do zagadnienia modelowania transportu na poziomie europejskim.
Podręcznik najlepszych praktyk w dziedzinie polityki transportowej
Modelowanie transportu służy do wspomagania podejmowania kompetentnych decyzji dotyczących ważnych projektów infrastrukturalnych. Nowe kraje członkowskie wyraziły zainteresowane opracowaniem na poziomie krajowym i regionalnym modeli transportu wspomagających procesy inwestycyjne towarzyszące ważnym projektom infrastrukturalnym. Konsorcjum MOTOS określiło potrzeby użytkowników w nowych krajach członkowskich w zakresie bieżącej sytuacji w dziedzinie modelowania transportu, organizując szereg warsztatów.

Na podstawie analizy potrzeb użytkowników opracowano dostępny w wersji drukowanej i elektronicznej podręcznik z najlepszymi praktykami w tym zakresie. Podręcznik został podzielony na trzy części: w pierwszej znajduje się ogólny opis procesu modelowania. Następna dotyczy problemów występujących w procesie modelowania z punktu widzenia decydentów. Ostatnia część podręcznika zawiera najnowsze wytyczne w zakresie modelowania transportu oraz szereg przykładów najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Są to między innymi przykłady wykorzystania danych pochodzących z modeli regionalnych w modelach krajowych. Natomiast dane z modeli krajowych są stosowane w modelach europejskich.

Opisane w podręczniku metody projektowania, opracowywania, zastosowania danych, praktycznego wykorzystania i obsługi modeli mogą zwiększyć wydajność i skuteczność działań. Podręcznik projektu MOTOS może przyczynić się do usprawnienia alokacji zasobów nowych krajów członkowskich. Dzięki temu możliwy będzie szybszy rozwój i dostosowanie infrastruktury transportowej w tych krajach.

Powiązane informacje

Streszczenie raportu

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę