Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PREMIA — Wynik w skrócie

Project ID: 503081
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Stare pytania w kwestii ropy, kilka nowych odpowiedzi dotyczących biopaliw

Ocena skuteczności środków podjętych w celu wsparcia wprowadzenia biopaliw w określonych krajach europejskich może zapewnić wiedzę na temat sposobu przyspieszenia szerszego ich wykorzystania. Było to tematem finansowanego ze środków Szóstego Programu Ramowego projektu Premia.
Stare pytania w kwestii ropy, kilka nowych odpowiedzi dotyczących biopaliw
Wodór i biopaliwa są przedstawiane jako praktyczna, ale problematyczna możliwość zaspokojenia rosnących potrzeb w zakresie paliw transportowych. Znajduje to odzwierciedlenie w zróżnicowanym zużyciu biopaliw w Europie. Przykładowo zastosowanie czystego oleju roślinnego (PVO) jest częściowo lub całkowicie zabronione we Francji i Włoszech. Z drugiej strony, w Niemczech i Austrii jest wykorzystywany jako paliwo przez flotę liczącą ponad 10\;000 samochodów.

Ponadto w związku z rozpowszechnieniem biopaliw została zainicjowana dyskusja na temat emisji i zgodności silników. W określonych warunkach testowych oleje roślinne przyczyniają się do wytwarzania niedopuszczalnej ilości groźnych substancji powodujących zanieczyszczenie powietrza. Jednak silniki wysokoprężne napędzane tradycyjnym olejem napędowym są prawdopodobnie bardziej toksyczne. Należy przedyskutować kontrowersje wokół tego zagadnienia i rozważyć zastosowanie szerokiego zakresu alternatywnych paliw samochodowych.

Finansowany ze środków UE projekt Premia miał na celu przedstawienie różnych aspektów analizowania i porównywania biopaliw, nie tylko względem tradycyjnych paliw transportowych, ale także względem pozostałych rozważanych biopaliw. Rozpoczęto od przeglądu przeszłych doświadczeń z biopaliwami oraz polityki w zakresie pozostałych odnawialnych źródeł energii oraz jej wpływu na różnych etapach łańcucha energii.

Położono nacisk na problemy towarzyszące wdrożeniu biopaliw na szeroką skalę bez przedsięwzięcia środków ochronnych. Realizacja ambitnych celów na rok 2020 w zakresie światowego zastosowania biopaliw może spowodować wzrost cen roślin uprawnych. Ponadto przystosowanie ziemi do wytwarzania biopaliw oraz wypieranie działalności rolniczej może przyczynić się do zmniejszenia skali redukcji emisji gazów cieplarnianych, a nawet spowodować wzrost emisji tych gazów.

Jednak dostępne są środki zmniejszania tych rodzajów ryzyka i negatywnego wpływu. Polityka sprzyjająca wyższej wydajności rolnictwa może zwiększyć podaż i zmniejszyć zapotrzebowanie na ziemię konieczną do wytwarzania żywności, pasz i paliw w przyszłości. Druga generacja biopaliw wytwarzanych z odpadów oraz roślin uprawianych na nieurodzajnych terenach nie będzie konkurować z uprawami żywnościowymi.

Następnym krokiem była ocena skuteczności środków wspierających wprowadzenie alternatywnych paliw samochodowych w pionierskich krajach europejskich. Partnerzy projektu Premia przeprowadzili analizę mocnych i słabych stron polityki w zakresie wspierania biopaliw oraz zbadali potencjalne scenariusze długoterminowego wpływu biopaliw. Doszli oni do wniosku, że istotne warunki wstępne, takie jak normy paliwowe i zgodność z silnikami, zostały już wdrożone lub proces ich wdrażania w skali całej UE trwa.

Badania prowadzone w ramach projektu Premia przybliżają osiągnięcie celu, jakim jest zastąpienie w Europie paliw kopalnych paliwami zrównoważonymi. Szczegółowe dane zapewniły pełen obraz zastosowania biopaliw.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę