Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RCI — Wynik w skrócie

Project ID: 513572
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Brak granic w dziedzinie poboru opłat drogowych

Uiszczanie opłat drogowych w Europie może być przyczyną problemów, szczególnie w przypadku kierowców ciężarówek pracujących w napiętym harmonogramie. Dzięki pracom prowadzonym w ramach projektu RCI niedługo będzie możliwe wykorzystywanie w pojazdach na całym kontynencie jednego modułu do naliczania opłat.
Brak granic w dziedzinie poboru opłat drogowych
Podróżowanie po Europie siecią zadbanych autostrad może być przyjemne i jest bardzo wydajne. Jednak różne firmy odpowiedzialne za rozbudowę systemu dróg korzystają z własnych systemów, które są zaawansowane, ale nieujednolicone. Niestety bramki do naliczania opłat spowalniają pojazdy, przyczyniając się do opóźnień.

UE wsparła opracowanie interoperacyjnej usługi, dzięki czemu w dyrektywie 2004/52/WE zdefiniowano europejski elektroniczny system opłat (EETS). W przepisach określono ograniczenia techniczne, takie jak wsparcie satelitarne oraz systemy mobilne.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu RCI ukończono badania i przeprowadzono pomyślne testy ujednoliconego systemu pobierania opłat na europejskich drogach. W szczególności naukowcy przeprowadzili badania w zakresie odpowiedniej architektury oprogramowania i sprzętu oraz przeznaczonych dla użytkowników końcowych urządzeń.

Zalety jednolitego systemu są niezaprzeczalne. Kierowcy nie będą musieli posiadać różnych czujników. Firmy drogowe z pewnością odczują efekt skali związany z wielkością inwestycji w zakresie systemów elektronicznych. Jeśli chodzi o Europę i firmy transportowe, planowanie modernizacji i kosztów konserwacyjnych przyczyni się do zmniejszenia ryzyka towarzyszącego instalacji nowych systemów.

Z wykorzystaniem dwóch ciężarówek przetestowano dwa zestawy prototypowych urządzeń pokładowych. Pojazdy pokonały trasę o długości ponad 5\;000 kilometrów na drogach niemieckich, hiszpańskich, francuskich, włoskich, austriackich i szwajcarskich. Ciężarówki w bezproblemowy sposób przemieszczały się pomiędzy różnymi systemami pobierania opłat. Moduły czujników dostosowywały swoje działanie do zasad składających się na poszczególne systemy naliczania opłat.

Wykorzystanie ciężarówek w ramach projektu RCI stanowi istotny krok w rozwoju systemu EETS. Dzięki temu istnieje szansa na stworzenie jednolitego interoperacyjnego rozwiązania w dziedzinie naliczania opłat i wdrożenie go w całej rozwijającej się Europie.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę