Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REFIT — Wynik w skrócie

Project ID: 22578
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Pomiar wpływu polityki transportowej na zrównoważony rozwój

Opracowanie odpowiednich wskaźników i modeli ad hoc może ułatwić przeprowadzenie oceny wpływu polityki transportowej na zrównoważony rozwój.
Pomiar wpływu polityki transportowej na zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój jest szeroką koncepcją, w ramach której rozważany jest trojaki wpływ prowadzonych działań, tj. gospodarczy, środowiskowy i społeczny oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych aspektów na siebie. W przypadku polityki transportowej sytuacja jest bardzo interesująca. Komisja Europejska wymaga środków oceny wpływu określonej polityki transportowej oraz strategii na zrównoważony rozwój i oceny skuteczności tych elementów. Istnieje jednak pewna luka w tej dziedzinie. Dostępne narzędzia służące do przeprowadzenia tej oceny są niewystarczające i fragmentaryczne.

W ramach finansowanego przez UE projektu REFIE zbadano słabe strony obecnego procesu oceny polityki transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Główne słabe punkty to niedostateczne powiązanie modeli transportowych i wskaźników zrównoważonego rozwoju, niepełny zestaw narzędzi do modelowania oraz tendencja do samodzielnego wykorzystywania poszczególnych środków działania, podczas gdy powinny być one wykorzystywane łącznie.

Głównym osiągnięciem projektu REFIE było opracowanie ram oceny oddziaływania zrównoważonego rozwoju w dziedzinie transportu. Ocenę można przeprowadzić, korzystając z modeli i szeregu wskaźników zapewniających możliwość oceny wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Dane powinny być aktualne w celu zapewnienia odpowiedniego pomiaru wahań. Ponadto utworzono modele ad hoc, dzięki którym można obliczyć wpływ polityki transportowej na określone wskaźniki.

Obecnie istnieje przestrzeń do wprowadzenia dalszych usprawnień mogących zwiększyć spójność środków, jednak opracowana w ramach projektu REFIE metodologia stanowi solidną podstawę oceny europejskiej polityki transportowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę