Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Uproszczona wizja pojedynczego systemu transportu

W miarę postępującego zagęszczenia dróg europejskich, tworzenie otwartej przestrzeni stanowi znaczny problem. Partnerzy projektu Tr@nsits nie sądzili, by rzeczą praktyczną lub niezbędną byłoby wyeliminowanie podróży samochodem, natomiast uznali, że potrzebne jest zachęcenie do przejścia na korzystanie z transportu publicznego, by zmniejszyć nieco ruch na drogach.
Uproszczona wizja pojedynczego systemu transportu
Europa podróżuje. Podróżujemy dalej i częściej niż kiedykolwiek przedtem. Taki trend będzie się utrzymywał. Jeśli będziemy wywierali taki nacisk na system transportu, to jak wpłynie to na nasze życie? Zdrowy rozsądek mówi, że taka tendencja nie może być zrównoważona; coś musi się zmienić.

Z tego też powodu organizacja dobrze pracującego, zintegrowanego systemu transportu jest sprawą zasadniczą. Ale żeby zwiększyć jego atrakcyjność i zachęcić do korzystania z niego, należy spełnić wzrastające potrzeby i oczekiwania pasażerów. Praca partnerów projektu Tr@nsits polegała więc na znalezieniu sposobów spełnienia takich oczekiwań oraz na poczynieniu postępów w tej dziedzinie.

Sprawą pierwszorzędną dla usunięcia barier w zakresie wykorzystania transportu publicznego jest wzajemne porozumienie partnerskie pomiędzy krajowymi i lokalnymi władzami, operatorami transportu oraz planistami miejskimi. Projekt Tr@nsits umożliwił taki konsensus oraz stworzył warunki dla wejrzenia, w jaki sposób systemy inteligentnego transportu publicznego (IPTS) mogą wnieść wkład w połączenie oferowanych przez siebie usług w jedno wspólne przedsięwzięcie.

IPTS zapewnił znaczną liczbę różnych rozwiązań, chociaż nie stanowi panaceum na rozwiązanie wszystkich problemów wyłaniających się w miarę wzrostu zapotrzebowania na transport. Kluczem do zmiany nawyków ludzi podczas podróżowania było właściwie zawsze wprowadzanie innowacji, a nowe usługi, takie jak np. lekkie koleje, zachęcają ludzi do korzystania z transportu publicznego.

Projekt Tr@nsits podkreślił jednak potrzebę, by inwestycje realizowane w dziedzinie nowej łączności oraz nowych technologii dla pojazdów, mogły uprościć planowanie podróży. Na przykład, dostępne są już bilety uznawane przez wszystkich operatorów transportu oraz bilety telefoniczne, wysyłane do telefonów komórkowych, co stwarza wygodę, jakiej oczekują pasażerowie.

Jeśli pasażerowie uznają priorytet transportu publicznego, to będzie trzeba także uznać ten sektor za najistotniejszy w planowaniu urbanistycznym. Oznacza to wprowadzanie określonych rozwiązań, takich jak dodatkowe pasy ruchu wyłącznie dla autobusów oraz inteligentne światła drogowe, które rozpoznają pojazdy z większą liczbą pasażerów, dając im pierwszeństwo przejazdu. Oznacza to także współpracę z radami miejskimi, które powinny uznać takie rozwiązania za pierwszoplanowe w swoich zamierzeniach.

Ale przede wszystkim zachodzi potrzeba, by wszyscy interesariusze pracowali wspólnie, by zapewnić, że transport publiczny otrzyma fundusze, jakie będą do tego konieczne. Plany badań IPTS, opracowane całkowicie pod koniec projektu, zapewniają potencjał do stworzenia podstawy dla przygotowania oferty projektu do realizacji w ramach Siódmego Programu Ramowego.

Partnerzy projektu Tr@nsits sądzą, że problem polega na organizacji prostego i taniego transportu publicznego, by ludzie chcieli częściej wykorzystywać alternatywę podróży środkami o niskiej emisji dwutlenku węgla. Nagrodą za to będą spokojniejsze i mniej zatłoczone ulice, większe bezpieczeństwo osobiste oraz czystsze powietrze dla każdego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę