Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zapewnienie efektywnego, globalnego monitorowania satelitarnego

W ramach europejskiej sieci opracowano narzędzia do monitorowania bezpieczeństwa i stabilności na różnych obszarach, począwszy od zmian populacji i kontroli rejonów granicznych, a skończywszy na szybkich oszacowaniach szkód powstałych wskutek klęsk żywiołowych. Narzędzia te wykazały, że wymiana informacji między interesariuszami podczas sytuacji kryzysowych posiadała nadrzędne znaczenie.
Zapewnienie efektywnego, globalnego monitorowania satelitarnego
Perfekcyjna sieć "Globalnego monitorowania bezpieczeństwa i stabilności" (GMOSS) stworzona została z myślą o zespoleniu europejskich badań w zakresie bezpieczeństwa, by móc rozwijać obserwację Ziemi z satelitów. GMOSS wykorzystuje analizy prób, warsztaty naukowe, analizę porównawczą oraz wymiany personelu do utrzymywania zdolności do globalnego monitorowania.

Cztery lata zajęło 22 partnerom i 11 członkom, zrzeszonym w sieci, opracowanie technologii obserwacji satelitarnych oraz praktyk obejmujących zróżnicowane scenariusze, w tym układy nierozprzestrzeniania broni jądrowej, statyczne i dynamiczne populacje danych, obserwacje rejonów granicznych, jak również oceny strat na danym terenie, oszacowane metodą szybkiej teledetekcji.

Wielodyscyplinarna natura sieci została dobrze wykorzystana w sieci GMOSS przy prowadzeniu analiz prób. Pomyślnie powiązano ze sobą aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne, co przyczyniło się w znacznej mierze do wprowadzenia informacji bazowych w przypadkach analizy prób.

Z uwagi na różnorodność partnerów sieci, zastosowano różne pakiety oprogramowania, techniki i algorytmy. W rezultacie tego, w późniejszej fazie projektu, postanowiono przeprowadzić analizę porównawczą wszystkich działań, by skonsolidować procedury robocze.Część sukcesu operacji GMOSS przypisać można organizowanym warsztatom i naukowymi konferencjom. Spotkania te były instrumentalne dla organizacji współpracy partnerów oraz stanowiły sposobność do zasugerowania nowych sposobów działalności. Były także okazją do organizowania wspólnych operacji i wdrażania ćwiczeń (pod nazwą GNEX) prowadzonych w czasie prawie rzeczywistym. Niektóre z wymienionych spotkań były otwarte dla osób z zewnątrz, przeważnie dla docelowych użytkowników produktu.

Ćwiczenia GNEX umożliwiły przeprowadzenie trudnych symulacji w czasie rzeczywistym, podczas których oczekiwano, by zespoły reagowały w ciągu kilku godzin lub dni. Ćwiczenia organizowane były w taki sposób, by żaden z partnerów sieci nie mógł ustalać sam scenariusza, co zapewniało umocnienie koordynacji i współpracy. GNEX ułatwiły zespołom analizę najnowocześniejszych obrazów satelitarnych oraz wzmocniły sposób odpowiedzi na kryzys społeczny. Ćwiczenia te miały na celu zademonstrowanie użytkownikom i osobom podejmującym decyzje dodatkowej wartości uzyskiwanej z obserwacji Ziemi za pośrednictwem metod opracowanych w ramach GMOSS.

Grupy pracujące w zakresie GMOSS zajęły się również problemami równości płci w instytucjach, związanymi z bezpieczeństwem, oraz zwróciły uwagę na istotną ważność zrównoważenia życia między pracą a domem.

Sesje szkoleniowe stały się popularnym forum przyciągającym szereg instytucji zajmujących się analizą strategii, nauką i technologią, a także ośrodków usług, które złożyły wnioski o możliwość uczestniczenia w projekcie w charakterze zrzeszonych partnerów. Wydarzenia szkoleniowe, takie jak ćwiczenia GNEX, letnie kursy i seminaria, zapewniły także platformę do wymiany doświadczeń w ramach sieci.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę