Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EAGLE — Wynik w skrócie

Project ID: 502057
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Hiszpania

Obserwacje Ziemi potwierdzają powszechne przekonanie o zmianie klimatu

Podczas, gdy wzrastająca liczba ludności na świecie zmuszona będzie stawić czoła wpływom zmian klimatu oraz ograniczeniom naturalnych zasobów, to obserwacje Ziemi mogą przynieść korzyści zarówno dla krajów rozwiniętych, jak też rozwijających się. Jest to wiadomość, którą starano się przekazać podczas realizacji wspieranego przez UE projektu EAGLE.
Obserwacje Ziemi potwierdzają powszechne przekonanie o zmianie klimatu
Powierzchnia Ziemi jest kluczowym komponentem systemu klimatycznego, ponieważ zapewnia sprzężenie pomiędzy atmosferą a biosferą terenu. Do chwili obecnej teledetekcja była najbardziej zaawansowaną metodą sporządzania mapy charakterystyki powierzchni terenu.

Dla przykładu, zmienne wielkości, takie jak temperatura na powierzchni i reflektancja, wskaźnik powierzchni liści (LAI) oraz poprawiony wskaźnik wegetacji gleby (SAVI) mogą być uzyskiwane bezpośrednio z obserwacji satelitarnych. Takie dane umożliwiają wielką różnorodność badań - od wspierania wysiłków w walce z klęskami żywiołowymi do korelacji warunków środowiska z różnorodnością biologiczną, wydajnością zbiorów rolnych i klęską głodu.

Podobnie jak to się dzieje ze wszystkimi produktami uzyskiwanymi z obrazowania satelitarnego, istotną częścią opracowania jest ocena pracy oprzyrządowania pokładowego. Idąc dalej, w ramach projektu EAGLE starano się dokonać oceny algorytmów wykorzystywanych do przekształcania surowych danych z satelitów na informacje wymagane przez docelowych użytkowników.

Dotąd przeprowadzono już szereg prób terenowych. Próby takie, obejmujące symulację obrazów z satelity Sentinel-1 oraz -2, jak również starszych misji, takich jak MERIS, przeprowadzone zostały we Francji, Holandii i Hiszpanii. Poza zbieraniem danych satelitarnych, wykorzystano także instrumenty napowietrzne oraz przeprowadzono rozległe pomiary naziemne na terenach łąkarskich.

Kampanie te, o niespotykanym zakresie i wielkości, pozwoliły naukowcom na wykorzystanie danych uzyskanych ze sprzętu radarowego i optycznego w całym okresie sezonu wegetacji. Takie napowietrzne badanie wzrostu, od czasu wysiewu do okresu żniw, umożliwiło zaobserwowanie w jaki sposób zmiany wzrostu płodów zmieniały dane uzyskiwane z radaru z aperturą syntetyczną (SAR).

Wymienione, wielodyscyplinarne kampanie zapewniły możliwość lepszej interpretacji ostatecznych danych w oparciu o informacje dostarczane z satelitów. Sukces ten zapewnił także pozytywne nastawienie do przyszłych zastosowań, co może doprowadzać do lepszego zrozumienia naszego środowiska. Badania te mogą być bezcenne dla usług globalnego monitorowania środowiska i bezpieczeństwa (GMES), dotyczących zagospodarowania terenu, zarządzania gospodarką świeżej wody oraz bezpieczeństwa żywności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę