Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GORDA — Wynik w skrócie

Project ID: 004758
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Portugalia

Zaufanie w zarządzaniu bazą danych

Bazy danych sterują szeregiem funkcji, począwszy od e-handlu i wyszukiwania w Internecie, a skończywszy na krytycznych systemach zarządzania budynkami i drogami. Ale czy możemy im zaufać? Nowe prototypy opracowane przez naukowców europejskich znacznie ułatwią replikację najważniejszych danych, pomagając w zapobiegnięciu najgorszemu scenariuszowi, a mianowicie – utracie danych.
Zaufanie w zarządzaniu bazą danych
Systemy zarządzania bazami danych (DBMS) są sercem systemów informacyjnych nowej generacji, umożliwiając wpływające na codzienne życie działania w trybie on-line lub off-line – a zatem, sposoby, w jakie nabywamy rzeczy, jak załatwiamy różne sprawy, jak współdziałamy ze sobą, a także z operatorami systemów.

Pomimo tak istotnego znaczenia, bazy danych są czasem trudne w utrzymaniu, a koszty i wysiłki zmierzające do zachowania niezawodności systemów uległy znacznemu zwiększeniu. To wszystko oznacza, że rośnie zapotrzebowanie na DBMS, które pomogłoby stać na straży danych na wypadek większej niesprawności systemu – począwszy od nieudanego, irytującego wysiłku, by zarezerwować wyjazd na wakacje, a skończywszy na katastrofalnym załamaniu systemów tras kolejowych.

Takie zabezpieczenie eksperci nazywają "replikacją bazy danych", uznaną za kluczowy segment technologii dla zapewnienia obecnej konkurencyjności biznesu. Efektywna replikacja to nie to samo, co sporządzenie rezerwowej kopii dzisiejszych transakcji na taśmie, mamy tu do czynienia z oddziaływaniem na zasadnicze funkcjonowanie prawie wszystkich organizacji.

Finansowany przez UE projekt pod nazwą "Otwarta replikacja baz danych" (GORDA) rozwiązał te problemy. Zespoły z Finlandii, Francji, Portugalii, Szwecji i Szwajcarii uznały, iż replikacja danych to sposób na rozwiązanie wyzwań w zakresie zaufania, integracji, pracy oraz kosztów utrzymania obecnych systemów baz danych, stanowiące zabezpieczenie "społeczeństwa informacyjnego".

Według opinii partnerów, "Zrealizowano istotny wysiłek w ramach udoskonalenia struktury symulacji w celu dokonania oceny i analizy porównawczej protokołów zarówno łączności, jak też replikacji baz danych". Pomogło to we wdrożeniu dostępnych dla publiczności prototypów protokołów replikacji oraz w opracowaniu przez partnerów z przemysłu jednego z głównych produktów handlowych, o nazwie Sequoia.

Natomiast, jeśli chodzi o łączność grupową, konsorcjum zaproponowało "specyfikację grupy GORDA, przeznaczoną dla celów usług łączności" (GCS) do wprowadzenia w charakterze wstępnego standardu, oraz promowało jej upowszechnienie i przyjęcie. Zespół zaprezentował także pracujący prototyp kilku replikowanych baz danych GORDA, dostępnych do przetestowania. GORDA zachęca do przedstawienia oceny tych prac, zwłaszcza przez osoby zainteresowane w przyszłych powiązaniach w zakresie badań i rozwoju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę