Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROMISE — Wynik w skrócie

Project ID: 507100
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Norwegia

Inteligentne śledzenie żywotności produktu

Płynne śledzenie drogi produktu w całym łańcuchu dostawy, od jego powstania do miejsca przeznaczenia, jest ważne dla zapewnienia bardziej wydajnej produkcji oraz bezpieczeństwa i zadowolenia klientów. Natomiast przedsiębiorstwa są obecnie zainteresowane, by pójść dalej i śledzić określony produkt przez cały jego cykl użytkowania.
Inteligentne śledzenie żywotności produktu
Sfinansowany przez UE projekt opracował technologię, która umożliwi urzeczywistnienie takiej koncepcji. Inicjatywa taka, o nazwie "Zarządzanie cyklem użytkowania produktu i śledzenie informacji przy użyciu inteligentnych, wbudowanych systemów" (Promise), miała na celu opracowanie wbudowanych urządzeń informacyjnych, wraz z narzędziami umożliwiającymi podejmowanie decyzji w oparciu o dane zebrane w okresie cyklu żywotności produktu.

W projekcie uczestniczyło około 23 partnerów z ośmiu Państw Członkowskich UE oraz trzech partnerów ze Szwajcarii, reprezentujących sektory, takie jak kolejnictwo i przemysł ciężkich maszyn budowlanych. Prace projektu Promise umożliwiły przekształcenie informacji na wiedzę we wszystkich fazach użytkowego cyklu produktu. Aby to osiągnąć, w ramach projektu zaczęto interesować się bieżącą działalnością badawczą w dziedzinie modelowania systemów informacyjnych, inteligentnych systemów wbudowanych, w zakresie technologii bezprzewodowej łączności o krótkim i dalekim zasięgu, a także zarządzaniem danych. Następnie usiłowano zintegrować elementy działalności badawczej, obejmujące zasadnicze wyzwania propozycji.

W wyniku tego uzyskano prototypowy system Promise zarządzania użytkowym cyklem produktu (PLM), możliwy do zastosowania w przemyśle samochodowym, kolejnictwie, oraz sektorach ciężkich maszyn budowlanych i gospodarstwa domowego. Zamknięty system PLM umożliwia osobom, które odgrywają pewną rolę podczas trwania użytecznego cyklu produktu – a więc menedżerom, konstruktorom, ośrodkom usług i wydziałom konserwacji, oraz przedsiębiorstwom recyklingu, itp. − na śledzenie, zarządzanie oraz kontrolę informacji o produkcie w dowolnej fazie, dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na świecie.

Taka technologia stwarza szereg korzyści dla biznesów. Posiadając wiedzę o produkcie w trakcie całego cyklu jego użytkowania, przedsiębiorstwa mają sposobność opracowania lepszych produktów o wydłużonych cyklach użyteczności, a także znalezienia sposobów zminimalizowania zanieczyszczeń oraz ograniczenia zużycia energii. Brane są także pod uwagę komfort, bezpieczeństwo i zadowolenie użytkownika produktu, a więc operatora, takiego jak kierowca samochodu ciężarowego, bądź też użytkownika usługi, na przykład pasażera autobusu. Technologia taka pozwoli także producentom na podwyższenie ich mocy produkcyjnych i wydajności, dzięki oferowaniu wysokiej jakości usług po sprzedaży produktu.

Opracowanie wbudowanych urządzeń do przekazywania informacji w celu uzyskania możliwości zarządzania użytecznym cyklem produktu oraz monitorowania danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem łańcucha dostaw produktu, będzie rozwijało się szybko, głównie dlatego, że łączy się to z olbrzymim potencjałem korzyści, zarówno dla biznesów, jak też konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę