Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEXTGRID — Wynik w skrócie

Project ID: 511563
Źródło dofinansowania: FP6-IST

Wychwycenie niewykorzystanych mocy komputerowych

Przetwarzanie siatkowe – lub wychwycenie niewykorzystanej mocy komputerów przyłączonych do sieci – jest niewykorzystaną dotąd aplikacją. Międzynarodowe konsorcjum postanowiło wypełnić tę lukę i przedstawić ekonomiczne możliwości "internetu jutra".
Wychwycenie niewykorzystanych mocy komputerowych
W chwili obecnej, korzyści płynące z przetwarzania siatkowego, wykorzystywane są w znacznej mierze przez instytucje akademickie. W ramach projektu Nextgrid starano się zdefiniować system architektury i oprogramowanie pośrednie (elementy lub aplikacje oprogramowania łączącego) dla przetwarzania siatkowego następnej generacji w taki sposób, by było ono dostępne do użytku ogólnego.

Celem projektu Nextgrid było zapewnienie, by przetwarzanie siatkowe było otwarte tak samo jak obecny internet, a także rozszerzenie go na aplikacje handlowe, naukowe oraz sektor publiczny. W ramach projektu badano innowacyjne rozwiązania różnych wyzwań, obejmujące między innymi modele biznesowe, umowy o profilu usługowym, odwzorowania adaptacyjnego przepływu czynności, wykrywanie włamań, oraz dostęp do zasobów.

W projekcie Nextgrid zdawano sobie sprawę, iż przetwarzanie siatkowe musi być opłacalne pod względem ekonomicznym oraz bezpieczne, by można było mówić o powodzeniu przedsięwzięcia. Oznaczało to łatwość opracowań i utrzymania, jak również zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności, w taki sposób, by biznesy, konsumenci oraz użytkownicy mogli traktować przetwarzanie siatkowe z zaufaniem.

Konsorcjum składało się z operatorów sprzętu i oprogramowania, usług oraz infrastruktury, a także z organizacji naukowych i uniwersyteckich – a więc potencjalnych, docelowych użytkowników.

W celu zapewnienia wykonalności przedsięwzięcia, realizatorzy projektu przebadali swoje siatki w sektorach finansowym i multimedialnym oraz sektorze zarządzania łańcuchem dostaw. Celem projektu Nextgrid było zademonstrowanie, że przetwarzanie siatkowe może być stosowane w charakterze użytecznej aplikacji, oraz przekształcone z formy kluczowej techniki dla naukowców na narzędzie służące żywotnie do wspierania we wzajemnym oddziaływaniu biznesów oraz ich współpracy.

Realizacja projektu, na który wydatkowano 16 milionów euro, rozpoczęta została w roku 2004 i zakończona w roku 2007. Według szkockiego koordynatora projektu, Uniwersytetu w Edynburgu, z uwagi na pionierski charakter, specyfikacje opracowane podczas realizacji Nextgrid, będą posiadały istotny wpływ na ewolucję przyszłych standardów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę